Informacja w sprawie lotów w kat C i GMP


Dodano 25 maja 2020 o godz. 22:04

W odpowiedzi na pismo w sprawie nie umożliwienia uczestnictwa w tym sezonie gołębiami w lotach kategori "C" ,oraz GMP  zarząd oddziału Wągrowiecko Rogozińskiego informuje iż hodowca chcący uczestniczyć w tych lotach ma możliwość przejśćia i lotowania w innych oddziałach Okręgu Piła.

Jednocześnie informujemy iż zobowiązujemy się zwrócić poniesione koszty przez hodowców w naszym oddziale.


Komunikat zarządu Oddziału 1/2020


Dodano 15 marca 2020 o godz. 20:19

 KOMUNIKAT NR 1/2020 Zarządu Oddziału

Wągrowiecko Rogozińskiego

 

1.         W dniu 29 lutego 2020r odbyło się zebranie sprawozdawcze delegatów Oddziału Wągrowiecko – Rogozińskiego, na którym został zatwierdzony preliminarz budżetowy oraz współzawodnictwo lotowe oddziału.

 

2.Składka członkowska 300zł płatna do 15 kwietnia.

·         Tandem 350zł

·         Uczniowie 150 zł

·         Nowo wstępujący uczeń lotujący na młode 75 zł.

·         Nowo wstępujący lotujący na młode 150zł.

·         Nowo wstępujący płaci 100 zł na kabinę.

 

3.Spisy gołębi dorosłych wraz z opłatą 2, 5 zł, od szt. należy oddać do 05.04.2020 r., oraz spis gołębi rocznych Derby w ilości 15 szt.

4.Spisy gołębi młodych wraz z opłatą 2 zł, od szt. należy oddać do 19.07.2020 r. Po tych terminach spisy nie będą przyjmowane.

5.Opłata na obrączki rodowe (1.01 zł za szt.) na 2021 r. do 15 maja 2020 r.  Obrączki zamówione po tym terminie opłata 1.50zł.

6.Do 10.05.20 należy przekazać do sekretarza oddziału oraz na adres email: adamw@op.pl wykaz członków sekcji za pierwsze półrocze i do 25.10.20 za drugie półrocze.

7.Spisy gołębi dorosłych do GMP należy oddać w jednym egzemplarzu.  Spisy do oddziału oraz spisy gołębi rocznych Derby oddajemy w dwóch  egzemplarzach z pieczątkom od weterynarza potwierdzającą szczepienie gołębi!

8.Wymogi współzawodnictwa o Mistrzostwo Oddziału, Okręgu, Rejonu i GMP.

 

Kat. A – 6 gołębi po 3 konkursy w lotach 100 – 400 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 360 km.

Kat. B – 5 gołębi po 3 konkursy w lotach 300 – 600 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 900 km.

Kat. C – 4 gołębie po 3 konkursy w lotach powyżej 500 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1500 km.

Kat. Maraton – 3 gołębie po 2 konkursy w lotach powyżej 700 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1400 km.


O kolejności lokat na liście współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Polski w Kategoriach, decyduje suma wykładnika wydajności lotowej gołębia (coefficjentów) uzyskanych przez poszczególne gołębie zaliczane do współzawodnictwa. Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku.

GMP – O końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez gołębie seryjne ( 5 sztuk) z 7

wybranych przez Hodowcę lotów z pośród ujętych w planie lotów z zachowaniem poniższych zasad:

- 3 loty od 300 do 500 km,

- 3 loty od 500 do 700 km,

- 1 loty powyżej 700 km,

Punkty do GMP wyliczane są ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady, że pierwszy gołąb

zdobywa:

- w lotach od 300 do 500 km - 40 punktów,

- w lotach od 500 do 700 km - 60 punktów,

- w lotach powyżej 700 km - 80 punktów.

Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku.

 Kat. Mistrzostwo Gołębi Młodych – udział biorą wszystkie gołębie zgłoszone na spisie, współzawodnictwo wg regulaminu „Mistrzostwa Polski Gołębi Młodych.:

 

1.     Regulamin współzawodnictwa o mistrzostwo Oddziału:

·         Mistrzostwo Tradycyjne z 13 lotów:

Liczy się pierwsze 5 golebi z 50 z listy oddziałowej według punktów potem konkursów.

Z lotów Ede 3 gołębie z całości spisu.

 

·         Kat. Liga z 13 lotów:

Liczy się pierwsze 3 gołębie z całości spisu, według coefficjentu.

 

·         Kat. Super Mistrz:

4 gołębie dorosłe

4 gołębie roczne

4 gołębie młode

Liczy się suma konkursów a następnie punktów.

 

·         Kat. Champion Oddziału:

Najlepsze 3 gołębie. Liczy się liczba konkursów a potem punktów następnie konkurso - kilometry.

 

·         Kat. Mistrz gołębi rocznych:

4 gołębie z największą ilością konkursów a potem punktów.

Najlepszy lotnik z największą ilością konkursów potem punktów następnie konkurso - kilometry.

 

Kat. Mistrz gołębi rocznych Derby:

5 gołębi po 5 konkursów o najniższym ceofficjencie spośród 10 lotów zgłoszonych do mistrzostwa Derby. Łączny konkurosokilometraż nie może być niższy niż 1200 km.

Najlepszy lotnik z 5 konkursami i najniższym ceofficiencie potem punkty następnie konkurso - kilometry.

 

·         Kat. Mistrzostwo Gołębi Młodych:

Mistrzostwo Tradycyjne liczy się seria 15/8 gołębi z całego spisu typowane przed lotem..

Mistrzostwo kategorii Open liczy się pierwsze 7 gołębi z całości spisu.

Trzy najlepsze  lotniki z całości, liczą się konkursy potem punkty następnie konkurso – kilometry

Mistrzostwo Polski gołębi młodych liczy się seria 15/8 z trzech wybranych przez hodowcę lotów zaliczanych do MP

Najlepszy lotnik

2.     Mistrzostwo kategorii A, B, C, M i GMP:

O kolejności lokat na liście współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Oddziału, Okręgu, Rejonu w kat. A, B, C, M i Młode decyduje suma wykładnika wydolności lotowej gołębia (coefficjent) uzyskanych przez poszczególne gołębie zaliczane do współzawodnictwa.

 

3.     Podział nagród:

W poszczególnych kategoriach, klasach puchary oraz dyplomy otrzymują:

3 mistrzów oraz najlepsze lotniki.

WYNIKI DO MISTRZOSTWA ODDZIAŁU W 2020 ROKU LICZONE BĘDĄ Z 20% GOŁĘBI WŁOŻONYCH NA LOT.

·         Gołębie koszowane na loty konkursowe w sezonie lotowym 2020 i latach następnych obowiązkowo muszą posiadać numer telefonu Hodowcy umieszczony, jako naklejka na obrączce elektronicznej lub jako oddzielny znacznik z numerem telefonu, zapięty na nodze gołębia, gołębie z zagranicznymi obrączkami zgłaszane na spisach lotowych muszą posiadać kartę własności oraz oryginalny rodowód z podpisem hodowcy, od którego zostały otrzymane/ zakupione.

 

 

         SEKRETARZ                                                ZA ZARZĄD                                                             PREZES       

     Sławomir Imbierowicz                                                                                                              Woźny Krzysztof

 


Zjazd delegatów


Dodano 12 lutego 2020 o godz. 17:26

      29.02.2020 o godz.18.00 odbędzie się zjazd delegatów oddziału Wągrowiecko - Rogozińskiego w sali MDK Wągrowiec obok kina. 

Obecność delegatów obowiązkowa.

                                                                                                  Dobry Lot

 


Deklaracje na wystawę


Dodano 18 listopada 2019 o godz. 19:52

Zarząd oddziału informuje, iż 20.11.19 o godzinie 18.00 będą zbierane deklaracje gołębi na wystawę Okręgową w sekcji nr 4 Wągrowiec.

                                 Dobry Lot


Wystawa Okręgu Piła " Wałcz 2019"


Dodano 12 listopada 2019 o godz. 17:57

                       POLSKI  ZWIĄZEK  HODOWCÓW  GOŁĘBI  POCZTOWYCH

 
 

 

 

               ZARZĄD OKRĘGU PIŁA

                  UL. Strzelecka 1, 64-920 Piła

                     Adres do korespondencji: ul. Sportowa 10/1  64-920 Piła

                      Nr konta: Bank Pocztowy O/Piła  83 1320 1351 2212 8999 2000 0001

                        NIP: 764-246-56-49

 

 

 

KOMUNIKAT

dotyczy Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych                                           - WAŁCZ 2019 -

 

Decyzją Zarządu PZHGP Okręgu Piła organizację Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych w 2019 roku powierzono Zarządowi Sekcji Nr 3 Wałcz . Na zebraniu w dniu 30.10.2019  roku wybrano Komitet Organizacyjny Wystawy, który ustalił jej miejsce i termin – odbędzie się ona w dniach  14 i 15 grudnia 2019 roku w Wałczu (Dom Weselny „Roma” ul. Bydgoska 31).

 

Skład Komitetu Organizacyjnego:

Przewodniczący                                                     -  Bal Zbigniew

Z-ca przewodniczącego                                        -  Sasiński Mariusz

                                                                              Kowalski Dariusz

                                                                              Lewczak Hubert

Sędzia PZHGP                                                       -  Nowak Roman

Sekretarz                                                                 -  Matusiak Roman

Skarbnik                                                                  -  Michalik Grzegorz

Gospodarz                                                               -  Strugiński Adam

Członkowie                                                                         -   Bieniek Bartłomiej, Porowski Mariusz, Kupczyk Kazimierz, Kmiecik Piotr, Maćkiewicz Krzysztof, Szałas Zbigniew, Bonikowski Grzegorz, Kłos Piotr, Twardowski Wiesław.

 

Sprawy organizacyjne

 1. Deklarację należy wypełnić w jednym egzemplarzu dla każdego wystawionego gołębia wpisując go do odpowiedniej klasy. Rozpatrywane będą tylko deklaracje z okrągłą pieczęcią Okręgu.
 2. Od każdego wystawionego gołębia pobierana będzie opłata w wysokości 5 zł.
 3. Zarządy Oddziałów wypełnione i sprawdzone pod względem rzeczowym                                i merytorycznym karty zgłoszeń wraz z wpłatą przekażą Komitetowi Organizacyjnemu Wystawy do dnia 20 listopada 2019 roku.
 4. Gołębie należy dostarczyć osobiście lub przez konwojenta w czwartek tj.                      12 grudnia  2019 roku pomiędzy godz. 18:00,  a 21:00.
 5. Zgodnie z regulaminem wystaw PZHGP 20% gołębi z najlepszą oceną sędziowską otrzyma nagrody. Wysokość i podział nagród organizator poda po rozeznaniu pełnej  ilości eksponowanych gołębi.
 6. Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających w sobotę 14 grudnia 2019 roku                      od godz. 9:00 do 20:00 oraz  w niedzielę 15 grudnia 2019 roku od godz. 8:00 do 16:00.  Cena biletu 10 zł wraz z katalogiem wystawy. Młodzież szkolna oraz kobiety - wstęp wolny.
 1. Wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę od godz. 14:00.
 2. Wydawanie gołębi nastąpi po zamknięciu wystawy w niedzielę po godz. 16:30.
 3. Organizatorzy mają nadzieję, że na wystawie zaprezentowana zostanie jak największa ilość najlepszych gołębi w poszczególnych klasach.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyjęcia gołębia na wystawę.
 5. Tradycyjnie na wystawie dokonany zostanie wybór reprezentacji Okręgu Piła na  69 Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych organizowaną przez PZHGP.

 

Na wystawie będą obowiązywały następujące kategorie: 

 

 1. Kategoria  STANDARD  (samczyki) 

Konkursy zdobyte w latach 2018–2019, łącznie 2.500 kkm uzyskanych na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział               w locie i 20 hodowców. W 2019 roku minimum 30% obowiązującego kilometrażu tj. 750 kkm.

 

 1. Kategoria  STANDARD (samiczki) 

Konkursy zdobyte w latach 2018–2019, łącznie 2.000 kkm uzyskanych na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział              w locie i 20 hodowców.  W 2019 roku minimum 30% obowiązującego kilometrażu tj. 600 kkm.

 

 1. Kategoria  STANDARD  MŁODE  (samczyki) 

Łącznie 3 konkursy zdobyte w 2019 roku na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie.

 

 1. Kategoria  STANDARD  MŁODE  (samiczki) 

Łącznie 3 konkursy zdobyte w 2019 roku na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie.

 

 

 1. Kategoria  SPORT  A    

Gołębie, które zdobyły w latach 2018–2019 łącznie 10 konkursów na bazie 1:5 przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: 100 – 400  km, łączny kilometraż minimum 1.500 kkm.      

                                                       

 1. Kategoria  SPORT  B 

Gołębie, które zdobyły w latach 2018–2019  łącznie 8  konkursów na bazie 1:5 przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: 300 – 600  km, łączny kilometraż minimum 2.800 kkm.

 

 1. Kategoria  SPORT  C

Gołębie, które zdobyły w latach 2018–2019   łącznie 6  konkursów na bazie 1:5 przy minimum 150 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: powyżej 500  km, łączny kilometraż minimum 3.300 kkm.

 

 1. Kategoria  SPORT  D

Gołębie z 11 konkursami w latach 2018–2019, łączny kilometraż minimum                3.500 kkm wg klucza:

·         od 100 – 400  km minimum 3 konkursy (maksymalnie 5 konkursów)

·         od 300 – 600  km minimum 2 konkursy (maksymalnie 6 konkursów)

·           powyżej  500  km minimum 1 konkurs (maksymalnie 3 konkursy)

 

 1. Kategoria  SPORT  E  MARATON

Gołębie, które zdobyły w latach 2018–2019 łącznie 4  konkursy na bazie 1:5 przy minimum 250 wkładanych gołębi i 50 hodowców uczestniczących w locie.            Odległość lotów: powyżej 700  km.

 

 1. Kategoria  F  (Młode)

Gołębie młode, które zdobyły w roku 2019 łącznie 3 konkursy na bazie 1:5                      z lotów przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących              w locie. Odległość lotów: powyżej 100  km, łączny kilometraż minimum 300 kkm.

 

 1. Kategoria  G  (Roczne)

Gołębie roczne, które zdobyły w roku 2019 łącznie 5 konkursów na bazie 1:5               z lotów przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących              w locie. Odległość lotów: powyżej 100  km, łączny kilometraż minimum 500 kkm.

 

 

 

 

 1. Kategoria  H  (Dorosłe)

Gołębie, które zdobyły w roku 2019 łącznie 6 konkursów  na bazie 1:5 z lotów przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: powyżej 300  km, łączny kilometraż minimum 1.800  kkm.

 

 1. Kategoria  SPORT  W (WYCZYN DOROSŁE)

Gołębie, które zostaną sklasyfikowane wg najwyższego konkurso–kilometrażu uzyskanego w latach 2018–2019 z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5.

       14. Kategoria SPORT I (GOŁĘBIE DOROSŁE I ROCZNIAKI)

           Gołębie, które zdobyły 3 konkursy z lotów pow. 500 km.   250 gołębi

           i 20 hodowców uczestniczących w locie, łączny kilometraż minimum 1800 kkm.

15.  Kategoria  S  (Specjalna Młode )

Gołębie młode, które zdobyły w roku 2019 łącznie 3 konkursy  na bazie 1:5

z lotów przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących

w locie. Odległość powyżej 100  km, łączny kilometraż minimum 300 kkm.

 

W poszczególnych kategoriach gołębie zostaną sklasyfikowane:

  -  kategorie STANDARD (dorosłe i młode) oraz S (Młode) - wg oceny sędziowskiej,

  -  kategorie SPORT: A, B, C, D, E, F, G, H , I - wg najniższego coefficjentu.

  -  w kategorii W (Wyczyn) - wg najwyższego konkurso-kilometrażu.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców i miłośników gołębi pocztowych wraz z rodzinami do wzięcia udziału w wystawie. Jest to doskonała okazja do promowania naszego stowarzyszenia i pięknego hobby, a także do poszerzania wiedzy o pokroju gołębia pocztowego. Ponadto takie spotkania dają możliwość nawiązywania nowych znajomości i wymiany doświadczeń hodowlano- lotowych.

Komitet Organizacyjny zwraca się z prośbą do Zarządów Oddziałów podległych       PZHGP Okręg Piła o umieszczenie komunikatu o wystawie okręgowej na oddziałowych stronach internetowych, a także rozpowszechnieniu informacji o jej organizacji wśród wszystkich Hodowców i znajomych.

 

 

KRYTERIA   SPORTOWE

* na dwa lata

Odleglość

Ilość konkursów

Ilość uczestniczących gołębi

Minimalna liczba hodowców

Łączna trasa o długości przynajmniej (w km)

Konkursy na bazie

A

100 do 400 km

10

250

20

1500

 1/5

B

300 do 600 km

8

250

20

2800

 1/5

C

ponad 500 km

6

150

20

3300

 1/5

D

100 do 400 km

300 do 600 km

ponad 500 km

11 konk.

3 do 5

2 do 6

1 do 3

 

250

250

150

 

20

20

20

 

 

3500

 

1/5

1/5

1/5

E MARATON

>700 km

4 nagrody w 2 latach

 

250

 

20

 

-

 

1/5

* okres jednego roku (rok przed wystawą)

Odleglość

Ilość konkursów

Ilość uczestniczących gołębi

Minimalna liczba hodowców

Łączna trasa o długości przynajmniej (w km)

Konkursy na bazie

         F

ponad 100 km

(młode gołębie)

         

          3

 

     250

   

       20

 

     300

 

     1/5

 3 gołębie

         G

ponad 100 km

(roczniaki)

roczne gołębie

 

         5

 

     250

 

      20

 

     500

 

     1/5

 3 gołębie

         H

ponad 300 km

(dorosłe gołębie)

 

         6

 

    250

 

     20

 

    1800

 

    1/5

3 gołębie

          I

ponad 500 km

(dorosłe gołębie i roczniaki)

 

        3

 

   250

 

     20

 

    1800

 

    1/5

3 gołębie

-        Kategoria Sport – wyczyn

Gołębie sklasyfikowane wg najwyższego konkurso-kilometrażu uzyskanego w latach 2018 i 2019 z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5.

 

Za  Komitet Organizacyjny:

           Sekretarz                            Prezes  Okręgu                  Przewodniczący

 

      Matusiak Roman                   Kowalski Dariusz                    Bal Zbigniew

 


Wystawa Okręgu Piła " Wałcz 2019"


Dodano 12 listopada 2019 o godz. 17:57

                       POLSKI  ZWIĄZEK  HODOWCÓW  GOŁĘBI  POCZTOWYCH

 
 

 

 

               ZARZĄD OKRĘGU PIŁA

                  UL. Strzelecka 1, 64-920 Piła

                     Adres do korespondencji: ul. Sportowa 10/1  64-920 Piła

                      Nr konta: Bank Pocztowy O/Piła  83 1320 1351 2212 8999 2000 0001

                        NIP: 764-246-56-49

 

 

 

KOMUNIKAT

dotyczy Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych                                           - WAŁCZ 2019 -

 

Decyzją Zarządu PZHGP Okręgu Piła organizację Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych w 2019 roku powierzono Zarządowi Sekcji Nr 3 Wałcz . Na zebraniu w dniu 30.10.2019  roku wybrano Komitet Organizacyjny Wystawy, który ustalił jej miejsce i termin – odbędzie się ona w dniach  14 i 15 grudnia 2019 roku w Wałczu (Dom Weselny „Roma” ul. Bydgoska 31).

 

Skład Komitetu Organizacyjnego:

Przewodniczący                                                     -  Bal Zbigniew

Z-ca przewodniczącego                                        -  Sasiński Mariusz

                                                                              Kowalski Dariusz

                                                                              Lewczak Hubert

Sędzia PZHGP                                                       -  Nowak Roman

Sekretarz                                                                 -  Matusiak Roman

Skarbnik                                                                  -  Michalik Grzegorz

Gospodarz                                                               -  Strugiński Adam

Członkowie                                                                         -   Bieniek Bartłomiej, Porowski Mariusz, Kupczyk Kazimierz, Kmiecik Piotr, Maćkiewicz Krzysztof, Szałas Zbigniew, Bonikowski Grzegorz, Kłos Piotr, Twardowski Wiesław.

 

Sprawy organizacyjne

 1. Deklarację należy wypełnić w jednym egzemplarzu dla każdego wystawionego gołębia wpisując go do odpowiedniej klasy. Rozpatrywane będą tylko deklaracje z okrągłą pieczęcią Okręgu.
 2. Od każdego wystawionego gołębia pobierana będzie opłata w wysokości 5 zł.
 3. Zarządy Oddziałów wypełnione i sprawdzone pod względem rzeczowym                                i merytorycznym karty zgłoszeń wraz z wpłatą przekażą Komitetowi Organizacyjnemu Wystawy do dnia 20 listopada 2019 roku.
 4. Gołębie należy dostarczyć osobiście lub przez konwojenta w czwartek tj.                      12 grudnia  2019 roku pomiędzy godz. 18:00,  a 21:00.
 5. Zgodnie z regulaminem wystaw PZHGP 20% gołębi z najlepszą oceną sędziowską otrzyma nagrody. Wysokość i podział nagród organizator poda po rozeznaniu pełnej  ilości eksponowanych gołębi.
 6. Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających w sobotę 14 grudnia 2019 roku                      od godz. 9:00 do 20:00 oraz  w niedzielę 15 grudnia 2019 roku od godz. 8:00 do 16:00.  Cena biletu 10 zł wraz z katalogiem wystawy. Młodzież szkolna oraz kobiety - wstęp wolny.
 1. Wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę od godz. 14:00.
 2. Wydawanie gołębi nastąpi po zamknięciu wystawy w niedzielę po godz. 16:30.
 3. Organizatorzy mają nadzieję, że na wystawie zaprezentowana zostanie jak największa ilość najlepszych gołębi w poszczególnych klasach.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyjęcia gołębia na wystawę.
 5. Tradycyjnie na wystawie dokonany zostanie wybór reprezentacji Okręgu Piła na  69 Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych organizowaną przez PZHGP.

 

Na wystawie będą obowiązywały następujące kategorie: 

 

 1. Kategoria  STANDARD  (samczyki) 

Konkursy zdobyte w latach 2018–2019, łącznie 2.500 kkm uzyskanych na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział               w locie i 20 hodowców. W 2019 roku minimum 30% obowiązującego kilometrażu tj. 750 kkm.

 

 1. Kategoria  STANDARD (samiczki) 

Konkursy zdobyte w latach 2018–2019, łącznie 2.000 kkm uzyskanych na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział              w locie i 20 hodowców.  W 2019 roku minimum 30% obowiązującego kilometrażu tj. 600 kkm.

 

 1. Kategoria  STANDARD  MŁODE  (samczyki) 

Łącznie 3 konkursy zdobyte w 2019 roku na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie.

 

 1. Kategoria  STANDARD  MŁODE  (samiczki) 

Łącznie 3 konkursy zdobyte w 2019 roku na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie.

 

 

 1. Kategoria  SPORT  A    

Gołębie, które zdobyły w latach 2018–2019 łącznie 10 konkursów na bazie 1:5 przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: 100 – 400  km, łączny kilometraż minimum 1.500 kkm.      

                                                       

 1. Kategoria  SPORT  B 

Gołębie, które zdobyły w latach 2018–2019  łącznie 8  konkursów na bazie 1:5 przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: 300 – 600  km, łączny kilometraż minimum 2.800 kkm.

 

 1. Kategoria  SPORT  C

Gołębie, które zdobyły w latach 2018–2019   łącznie 6  konkursów na bazie 1:5 przy minimum 150 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: powyżej 500  km, łączny kilometraż minimum 3.300 kkm.

 

 1. Kategoria  SPORT  D

Gołębie z 11 konkursami w latach 2018–2019, łączny kilometraż minimum                3.500 kkm wg klucza:

·         od 100 – 400  km minimum 3 konkursy (maksymalnie 5 konkursów)

·         od 300 – 600  km minimum 2 konkursy (maksymalnie 6 konkursów)

·           powyżej  500  km minimum 1 konkurs (maksymalnie 3 konkursy)

 

 1. Kategoria  SPORT  E  MARATON

Gołębie, które zdobyły w latach 2018–2019 łącznie 4  konkursy na bazie 1:5 przy minimum 250 wkładanych gołębi i 50 hodowców uczestniczących w locie.            Odległość lotów: powyżej 700  km.

 

 1. Kategoria  F  (Młode)

Gołębie młode, które zdobyły w roku 2019 łącznie 3 konkursy na bazie 1:5                      z lotów przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących              w locie. Odległość lotów: powyżej 100  km, łączny kilometraż minimum 300 kkm.

 

 1. Kategoria  G  (Roczne)

Gołębie roczne, które zdobyły w roku 2019 łącznie 5 konkursów na bazie 1:5               z lotów przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących              w locie. Odległość lotów: powyżej 100  km, łączny kilometraż minimum 500 kkm.

 

 

 

 

 1. Kategoria  H  (Dorosłe)

Gołębie, które zdobyły w roku 2019 łącznie 6 konkursów  na bazie 1:5 z lotów przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: powyżej 300  km, łączny kilometraż minimum 1.800  kkm.

 

 1. Kategoria  SPORT  W (WYCZYN DOROSŁE)

Gołębie, które zostaną sklasyfikowane wg najwyższego konkurso–kilometrażu uzyskanego w latach 2018–2019 z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5.

       14. Kategoria SPORT I (GOŁĘBIE DOROSŁE I ROCZNIAKI)

           Gołębie, które zdobyły 3 konkursy z lotów pow. 500 km.   250 gołębi

           i 20 hodowców uczestniczących w locie, łączny kilometraż minimum 1800 kkm.

15.  Kategoria  S  (Specjalna Młode )

Gołębie młode, które zdobyły w roku 2019 łącznie 3 konkursy  na bazie 1:5

z lotów przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących

w locie. Odległość powyżej 100  km, łączny kilometraż minimum 300 kkm.

 

W poszczególnych kategoriach gołębie zostaną sklasyfikowane:

  -  kategorie STANDARD (dorosłe i młode) oraz S (Młode) - wg oceny sędziowskiej,

  -  kategorie SPORT: A, B, C, D, E, F, G, H , I - wg najniższego coefficjentu.

  -  w kategorii W (Wyczyn) - wg najwyższego konkurso-kilometrażu.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców i miłośników gołębi pocztowych wraz z rodzinami do wzięcia udziału w wystawie. Jest to doskonała okazja do promowania naszego stowarzyszenia i pięknego hobby, a także do poszerzania wiedzy o pokroju gołębia pocztowego. Ponadto takie spotkania dają możliwość nawiązywania nowych znajomości i wymiany doświadczeń hodowlano- lotowych.

Komitet Organizacyjny zwraca się z prośbą do Zarządów Oddziałów podległych       PZHGP Okręg Piła o umieszczenie komunikatu o wystawie okręgowej na oddziałowych stronach internetowych, a także rozpowszechnieniu informacji o jej organizacji wśród wszystkich Hodowców i znajomych.

 

 

KRYTERIA   SPORTOWE

* na dwa lata

Odleglość

Ilość konkursów

Ilość uczestniczących gołębi

Minimalna liczba hodowców

Łączna trasa o długości przynajmniej (w km)

Konkursy na bazie

A

100 do 400 km

10

250

20

1500

 1/5

B

300 do 600 km

8

250

20

2800

 1/5

C

ponad 500 km

6

150

20

3300

 1/5

D

100 do 400 km

300 do 600 km

ponad 500 km

11 konk.

3 do 5

2 do 6

1 do 3

 

250

250

150

 

20

20

20

 

 

3500

 

1/5

1/5

1/5

E MARATON

>700 km

4 nagrody w 2 latach

 

250

 

20

 

-

 

1/5

* okres jednego roku (rok przed wystawą)

Odleglość

Ilość konkursów

Ilość uczestniczących gołębi

Minimalna liczba hodowców

Łączna trasa o długości przynajmniej (w km)

Konkursy na bazie

         F

ponad 100 km

(młode gołębie)

         

          3

 

     250

   

       20

 

     300

 

     1/5

 3 gołębie

         G

ponad 100 km

(roczniaki)

roczne gołębie

 

         5

 

     250

 

      20

 

     500

 

     1/5

 3 gołębie

         H

ponad 300 km

(dorosłe gołębie)

 

         6

 

    250

 

     20

 

    1800

 

    1/5

3 gołębie

          I

ponad 500 km

(dorosłe gołębie i roczniaki)

 

        3

 

   250

 

     20

 

    1800

 

    1/5

3 gołębie

-        Kategoria Sport – wyczyn

Gołębie sklasyfikowane wg najwyższego konkurso-kilometrażu uzyskanego w latach 2018 i 2019 z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5.

 

Za  Komitet Organizacyjny:

           Sekretarz                            Prezes  Okręgu                  Przewodniczący

 

      Matusiak Roman                   Kowalski Dariusz                    Bal Zbigniew

 


Schwedt - Oder


20 września 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-09-20 21:17Pyrzyce 2


13 września 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-09-13 21:34Choszczno


23 sierpnia 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-09-12 13:16Pyrzyce 1


6 września 2020

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2020-09-07 19:57Gołębie Hodowcy Ogłoszenia Strony PZHGP - serwis dla hodowców gołębi ©2008 mojegolebie.pl