Wspólny Gołębnik Czersk


Walne Zebranie Delegatów


Dodano 29 stycznia 2017 o godz. 14:09

       Zjazd Delegatów PZHGP Oddziału 0443 Wągrowiecko - Rogozińskiego odbędzie się 18.02.17 o godz. 10.00 w Rogozińskim Centrum Kultury ul. II Armii Wojska Polskiego 4 w Rogoźnie. 

 

                                                                        Wszystkich Delegatów serdecznie zaprasza Zarząd


Ptasia GRYPA !!!!!!


Dodano 10 stycznia 2017 o godz. 18:53

INSPEKCJAWETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARIIW WĄGROWCU

Elżbieta Misiek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wągrowiec, dnia 9 stycznia2017r.

 

 

 

 

        

        

W związku z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wągrowcu apeluje do mieszkańców z terenu powiatu wągrowieckiego utrzymujących drób lub inne ptaki (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych, np. papugi, kanarki)  o zgłaszanie do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wągrowcu miejsc utrzymywania ptaków w gospodarstwie. Zgłoszenia można dokonać osobiście przy ul. Berdychowskiej 54 w Wągrowcu lub telefonicznie pod numerem: 0 67 26 85 647, 0 67 26 85 646.

Jednocześnie Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wągrowcu przypomina, że wyżej wymienione rozporządzenie wprowadza nakaz utrzymywania ptaków w obiektach zamkniętych, w sposób wykluczający możliwość kontaktu z ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający możliwość kontaktu z ptakami dzikimi.

W związku z niepokojącą sytuacją epizootyczną dotyczącą występowania w Polsce kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, za niedostosowanie się do wyżej wymienionych obowiązków przewiduje się stosowanie kar pieniężnych.

 

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. Berdychowska 54, 62-100 Wągrowiec

           tel.: (67) 26-85-647, fax: (67) 26-85-648, e-mail: wagrowiec.piw@wetgiw.gov.pl,     

www.wagrowiec.piw.nowybip.pl                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Plan lotów 2017


Dodano 16 grudnia 2016 o godz. 19:18

PLAN LOTÓW ODDZIAŁU

WĄGROWIECKO – ROGOZIŃSKIEGO 2017

LP

DATA

DZIEŃ

MIEJSCOWOŚĆ

ODLEGŁOŚĆ

KAT

UWAGI

1

30.04.17

N

CHOSZCZNO

101-140

A

 

2

07.05.17

N

GARDNO

155-195

A

 

3

14.05.17

N

EBERSWALDE

211-259

A

 

4

21.05.17

N

RATHENOW 1

305-349

AB

GMP

5

28.05.17

N

NIENBURG 1

512-556

BC

GMP

6

04.06.17

N

RATHENOW 2

305-349

AB

GMP

7

11.06.17

N

NIENBURG 2

512-556

BC

GMP

8

17.06.17

S

RATHENOW 3

305-349

AB

GMP

9

24.06.17

S

EDE 1

761-807

CM

GMP

10

01.07.17

S

RATHENOW 4

305-349

AB

GMP

11

08.07.17

S

EDE 2

761-807

CM

GMP

12

16.07.17

N

NIENBURG 3

512-556

BC

GMP

13

23.07.17

N

NIENBURG 4

512-556

BC

GMP

14

30.07.17

N

RATHENOW 5

305-349

AB

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A-8, B-9, C-6, M-2

GOŁĘBIE MŁODE

LP

DATA

DZIEŃ

MIEJSCOWOŚĆ

ODLEGŁOŚĆ

KAT

UWAGI

1

20.08.17

N

CHOSZCZNO

101-140

A

 

2

27.08.17

N

PYRZYCE

136-177

A

MP

3

03.09.17

N

GARDNO 1

155-195

A

MP

4

10.09.17

N

GARDNO 2

155-195

A

MP

5

17.09.17

N

GARDNO 3

155-195

A

MP

 

VICE PREZES DS. LOTOWYCH                                                                         PREZES


Wystawa Okręgu Piła " Dziembowo 2016"


Dodano 14 listopada 2016 o godz. 19:50

 

 
 

 

 

               ZARZĄD OKRĘGU PIŁA

                  UL. Strzelecka 1, 64-920 Piła

                     Adres do korespondencji: ul. Sportowa 10/1  64-920 Piła

                      Nr konta: Bank Pocztowy O/Piła  83 1320 1351 2212 8999 2000 0001

                        NIP: 764-246-56-49

 

 

 

KOMUNIKAT

dotyczy Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych                                           - DZIEMBOWO 2016 -

 

Decyzją Zarządu PZHGP Okręgu Piła organizację Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych w 2016 roku powierzono Zarządowi Oddziału Pilsko–Złotowskiego.                       Na zebraniu w dniu 02.10.2016 roku wybrano Komitet Organizacyjny Wystawy, który ustalił jej miejsce i termin – odbędzie się ona w dniach 10 i 11 grudnia 2016 roku                  w Dziembowie (Remiza Strażacka).

 

Skład Komitetu Organizacyjnego:

Przewodniczący                                                     -  Waszak  Krzysztof

Z-ca przewodniczącego                                        -  Sołtysiak Zbigniew

Sędzia PZHGP                                                       -  Nowak Roman

Sekretarz                                                                 -  Kośmidek Kazimierz

Skarbnik                                                                  -  Bartoszak Michał

Gospodarz                                                               -  Grochowski Zygmunt

Członkowie                                                                         - Stabryła Władysław, Kulczyński Jacek,   Kowalski Dariusz , Masłowski Andrzej,   Sieniawski Krzysztof , Kowalski Robert

 

Sprawy organizacyjne

 1. Deklarację należy wypełnić w jednym egzemplarzu dla każdego wystawionego gołębia wpisując go do odpowiedniej klasy. Rozpatrywane będą tylko deklaracje z okrągłą pieczęcią Okręgu.
 2. Od każdego wystawionego gołębia pobierana będzie opłata w wysokości 5 zł.
 3. Zarządy Oddziałów wypełnione i sprawdzone pod względem rzeczowym                                i merytorycznym karty zgłoszeń wraz z wpłatą przekażą Komitetowi Organizacyjnemu Wystawy do dnia 20 listopada 2016 roku.
 4. Gołębie należy dostarczyć osobiście lub przez konwojenta w czwartek tj.                      8 grudnia 2016 roku pomiędzy godz. 18:00,  a 21:00.
 5. Zgodnie z regulaminem wystaw PZHGP 20% gołębi z najlepszą oceną sędziowską otrzyma nagrody. Wysokość i podział nagród organizator poda po rozeznaniu pełnej  ilości eksponowanych gołębi.
 6. Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających w sobotę 10 grudnia 2016 roku                      od godz. 9:00 do 20:00 oraz  w niedzielę 11 grudnia 2016 roku od godz. 8:00 do 16:00.  Cena biletu 10 zł wraz z katalogiem wystawy. Młodzież szkolna oraz kobiety - wstęp wolny.
 1. Wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę od godz. 14:00.
 2. Wydawanie gołębi nastąpi po zamknięciu wystawy w niedzielę po godz. 16:30.
 3. Organizatorzy mają nadzieję, że na wystawie zaprezentowana zostanie jak największa ilość najlepszych gołębi w poszczególnych klasach.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyjęcia gołębia na wystawę.
 5. Tradycyjnie na wystawie dokonany zostanie wybór reprezentacji Okręgu Piła na  67 Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych organizowaną przez PZHGP.

 

Na wystawie będą obowiązywały następujące kategorie: 

 

 1. Kategoria  STANDARD  (samczyki) 

Konkursy zdobyte w latach 2015–2016, łącznie 2.500 kkm uzyskanych na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział               w locie i 20 hodowców. W 2016 roku minimum 30% obowiązującego kilometrażu tj. 750 kkm.

 

 1. Kategoria  STANDARD (samiczki) 

Konkursy zdobyte w latach 2015–2016, łącznie 2.000 kkm uzyskanych na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział              w locie i 20 hodowców.  W 2016 roku minimum 30% obowiązującego kilometrażu tj. 600 kkm.

 

 1. Kategoria  STANDARD  MŁODE  (samczyki) 

Łącznie 3 konkursy zdobyte w 2016 roku na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie.

 

 1. Kategoria  STANDARD  MŁODE  (samiczki) 

Łącznie 3 konkursy zdobyte w 2016 roku na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie.

 

 1. Kategoria  SPORT  A    

Gołębie, które zdobyły w latach 2015–2016 łącznie 10 konkursów na bazie 1:5 przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: 100 – 400  km, łączny kilometraż minimum 1.500 kkm.      

                                                      

 1. Kategoria  SPORT  B 

Gołębie, które zdobyły w latach 2015–2016 łącznie 8  konkursów na bazie 1:5 przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: 300 – 600  km, łączny kilometraż minimum 2.800 kkm.

 

 1. Kategoria  SPORT  C

Gołębie, które zdobyły w latach 2015–2016 łącznie 6  konkursów na bazie 1:5 przy minimum 150 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: powyżej 500  km, łączny kilometraż minimum 3.300 kkm.

 

 1. Kategoria  SPORT  D

Gołębie z 11 konkursami w latach 2015–2016, łączny kilometraż minimum                3.500 kkm wg klucza:

·         od 100 – 400  km minimum 3 konkursy (maksymalnie 5 konkursów)

·         od 300 – 600  km minimum 2 konkursy (maksymalnie 6 konkursów)

·         powyżej  500  km minimum 1 konkurs (maksymalnie 3 konkursy)

 

 1. Kategoria  SPORT  E  MARATON

Gołębie, które zdobyły w latach 2015–2016 łącznie 4  konkursy na bazie 1:5 przy minimum 250 wkładanych gołębi i 50 hodowców uczestniczących w locie.            Odległość lotów: powyżej 700  km.

 

 1. Kategoria  F  (Młode)

Gołębie młode, które zdobyły w roku 2016 łącznie 3 konkursy na bazie 1:5                      z lotów przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących              w locie. Odległość lotów: powyżej 100  km, łączny kilometraż minimum 300 kkm.

 

 1. Kategoria  G  (Roczne)

Gołębie roczne, które zdobyły w roku 2016 łącznie 5 konkursów na bazie 1:5               z lotów przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących              w locie. Odległość lotów: powyżej 100  km, łączny kilometraż minimum 500 kkm.

 

 1. Kategoria  H  (Dorosłe)

Gołębie, które zdobyły w roku 2016 łącznie 6 konkursów  na bazie 1:5 z lotów przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: powyżej 300  km, łączny kilometraż minimum 1.800  kkm.

 1. Kategoria  SPORT  W (WYCZYN DOROSŁE)

Gołębie, które zostaną sklasyfikowane wg najwyższego konkurso–kilometrażu uzyskanego w latach 2015 – 2016  z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5.

 

 1. Kategoria  S  (Specjalna Młode)

Gołębie młode, które zdobyły w roku 2016 łącznie 2 konkursy  na bazie 1:5 z lotów przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość powyżej 100  km, łączny kilometraż minimum 200 kkm.

 

W poszczególnych kategoriach gołębie zostaną sklasyfikowane:

  -  kategorie STANDARD (dorosłe i młode) oraz S (Młode) - wg oceny sędziowskiej,

  -  kategorie SPORT: A, B, C, D, E, F, G, H - wg najniższego coefficjentu.

  -  w kategorii W (Wyczyn) - wg najwyższego konkurso-kilometrażu.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców i miłośników gołębi pocztowych wraz z rodzinami do wzięcia udziału w wystawie. Jest to doskonała okazja do promowania naszego stowarzyszenia i pięknego hobby, a także do poszerzania wiedzy o pokroju gołębia pocztowego. Ponadto takie spotkania dają możliwość nawiązywania nowych znajomości i wymiany doświadczeń hodowlano-lotowych.

Komitet Organizacyjny zwraca się z prośbą do Zarządów Oddziałów podległych       PZHGP Okręg Piła o umieszczenie komunikatu o wystawie okręgowej na oddziałowych stronach internetowych, a także rozpowszechnieniu informacji o jej organizacji wśród wszystkich Hodowców i znajomych.

 

 

Za  Komitet Organizacyjny:

 

           Sekretarz                            Prezes  Okręgu                  Przewodniczący

 

   Kośmider Kazimierz               Sołtysiak Zbigniew              Waszak  Krzysztof

 

 

 


Wyniki Wspózawodnictwa lotowego Sezon 2016


Dodano 23 października 2016 o godz. 20:03

WYNIKI LOTOWE SEZONU 2016

Kategoria 5/50

MISTRZ               ŻUCHOWSKI  JAROSŁAW     60 KON. 3575,09 PKT

I VICEMISTRZ    PLEWA ŁUKASZ                      60 KON. 3546,74 PKT

II VICEMISTRZ   JANKA  JERZY                         60 KON. 3542,28 PKT

 

PRZODOWNICY

1.       MARCINIAK KASIA I ZBIGNIEW         59 KON. 3444,68 PKT

2.       PTAK TOMASZ                                     56 KON. 3247,32 PKT

3.       DUDA ANDRZEJ                                   53 KON. 3126,26 PKT

4.       JANKA ADRIAN I MARIAN                  55 KON. 3101,55 PKT

5.       KOŚMIDER ADAM                               53 KON. 3007,56 PKT

6.       KACZMAREK ZDZISŁAW                     52 KON. 2958,93 PKT

7.       NOWICKI KRZYSZTOF                         52 KON. 2686,18 PKT

8.       JAROSZ TADEUSZ                                52 KON. 2868,13 PKT

9.       TOMKOWICZ DAMIAN                       50 KON. 2863,21 PKT                 

10.   PIKUŁA KAROL                                      51 KON. 2822,09 PKT

11.   IGNACZAK TOMASZ                             49 KON. 2706,68 PKT.

12.   JASZYK STANISŁAW                             46 KON. 2706,10 PKT

13.   MIELITZ RAFAŁ                                     47 KON. 2616,91 PKT

14.   KOWALSCY DARIUSZ I WAWRZYN   48 KON. 2605,34 PKT

15.   KOWALSKI JURGEN                            47 KON. 2491,98 PKT

16.   WIECZOREK JAROSŁAW                    46 KON. 2449,60 PKT

17.   RAKOCZY JANUSZ                               44 KON. 2376,02 PKT

18.   PĘDZIŃSKI KRYSTIAN I ŁUKASZ         42 KON. 2331,93 PKT

19.   MARKIEWICZ JAN                               45 KON. 2320,35 PKT

20.   PIJANOWSKI SŁAWOMIR                   41 KON. 2192,74 PKT

 

 

 KATEGORIA LIGA

 

Mistrz    Żuchowski Jarosław      36 kon.  407,29 coeff.

I Vicemistrz Ptak Tomasz            36 kon. 1160,35 coeff.

II Vicemistrz Plewa Łukasz          36 kon. 1398,33 coeff.

 

Przodownicy

1.       Duda Andrzej                           36 kon. 1710,38 coeff

2.       Janka Jerzy                               36 kon. 1926,59 coeff

3.       Marciniak Kasia i Zbigniew   36 kon. 2008,06 coeff.

4.       Kaczmarek Zdzisław               36 kon.2341,74 coeff.

 

Najlepszy Lotnik

 

1.       Ptak Tomasz   1:0 BE-12-4282415  11 kon. 652,032 pkt

2.       Janka Jerzy     1:0 PL-0443-12-12980 10 kon. 600,930 pkt

3.       Plewa Łukasz  1:0 PL-0443-12-9202  10 kon. 582,526 pkt

 

Kategoria A

 

Mistrz Żuchowski Jarosław              20 kon. 676,52 coeff

I Vicemistrz Plewa Łukasz                 20 kon. 1122,95 coeff.

II Vicemistrz Ptak Tomasz                 20 kon. 1017,52 coeff.

 

Lotnik kategorii A

 

Żuchowski Jarosław    1:0 PL-0270-13-396    5 kon. 82,97 ceoff.

 

Kategoria B

 

Mistrz Żuchowski Jarosław     16 kon. 341,17 ceoff

I Vicemistrz Jarosz Tadeusz    16 kon. 534,63 ceoff

II Vicemistrz Duda Andrzej      16 kon. 854,79 ceoff.

 

Przodownicy

1.       Plewa Łukasz         16 kon. 1714,46 ceoff

2.       Ignaczak Tobiasz   16 kon. 1727,48 ceoff

 

Lotnik kat B

 

Duda Andrzej  1:0 PL-0443-14-11726   4 kon 19,07 ceoff

 

Kategoria C

 

Mistrz Żuchowski Jarosław        9 kon.73,45 ceoff

I Vicemistrz Ptak Tomasz            9 kon. 282,27 ceoff

II Vicemistrz Plewa Łukasz          9 kon 448,51 ceoff

 

Przodownicy

 

1.       Janka Jerzy                             9 kon. 515,72 ceoff.

2.       Marciniak Kasia i Zbigniew  9 kon 780,30 ceoff.

3.       Janka Adrian i Marian          9 kon. 1294,18ceoff.

 

Lotnik kategorii C

 

Żuchowski Jarosław   1:0  PL-0443-15-14503     3 kon.  22,35 ceoff.

 

 

Kategoria Maraton

 

Mistrz Kaczmarek Zdzisław     6 kon    391,74 ceoff.

I Vicemistrz Duda Andrzej       6 kon. 507,66 ceoff.

II Vicemistrz Janka Jerzy           6 kon 680,12 ceoff.

 

Lotnik kat Maraton

 

Żuchowski Jarosław   0:1  PL-0443-14-6996   2 kon. 40,50 ceoff.

 

Kategoria D

 

Mistrz Żuchowski Jarosław   45 kon 1090,14 ceoff.

I Vicemistrz Plewa Łukasz     45 kon. 3485,92 ceoff

 

Kategoria Roczne

 

Mistrz Żuchowski Jarosław           26 kon. 1345,15 pkt

I Vicemistrz Ignaczak Tobiasz       23 kon 1133,37 pkt

II Vicemistrz Ptak Tomasz             20 kon. 891,99 pkt

 

Przodownicy

 

1.       Pijanowski Sławomir                      14 kon 583,41 pkt

2.       Ratajczak Przemysław                   13 kon. 635,80 pkt

3.       Kaczmarek Zdzisław                       12 kon. 541,98 pkt

4.       Stróżewsko Radosław i Zbyszko  12 kon, 516,15 pkt.

 

 

Lotnik kat ROCZNE

 

1.       Żuchowski Jarosław               1:0 PL-0443-15-14503   8 kon. 450,49 pkt

2.       Jarosz Tadeusz                        1:0 PL-0443-15-6655     8 kon. 445,11 pkt

3.       Marciniak Kasia i Zbigniew   1:0 PL-0443-15-5533     7 kon 374,13 pkt

 

SUPER MISTRZOSTWO

 

Mistrz Plewa Łukasz                         26 kon 1460,08 pkt

I Vicemistrz Ignaczak Tobiasz         22 kon 1042,23 pkt

II Vicemistrz Duda Andrzej             20 kon. 1169,09 pkt

 

Przodownicy

 

1.       Kaczmarek Zdzisław     19 kon. 989,73 pkt

 

 

Kategoria GMP

 

Mistrz Plewa Łukasz                         35 kon   1786,90 pkt

I Vicemistrz Żuchowski Jarosław    34 kon. 1804,24 pkt

II Vicemistrz Janka Jerzy                  33 kon. 1677,78 pkt

 

Przodownicy

 

1.       Ptak Tomasz                                     30 kon. 1553.40 pkt

2.       Marciniak Kasia i Zbigniew            30 kon. 1498,56 pkt

3.       Duda Andrzej                                   29 kon. 1391,15 pkt

4.       Stróżewski Radosław i Zbyszko     22 kon. 1068,34 pkt

 

GOŁĘBIE MŁODE 2016

 

Kategoria 15/8

 

Mistrz  Kowalski Wawrzyn i Dariusz   35 kon. 1805,42 pkt

Vice mistrz Pijanowski Sławomir         34 kon. 1738,74 pkt

II Vicemistrz Ignaczak Tobiasz              32 kon. 1642,24 pkt

 

Przodownicy

 

1.       Jarosz Tadeusz                           32kon. 1624,97 pkt

2.       Skibiński Marek                          31 kon. 1581,48 pkt

3.       Duda Andrzej                             30 kon. 1535,01 pkt

4.       Wieczorek Waldek i Łukasz     29 kon. 1474,94 pkt

5.       Stróżewski R i Z                          28 kon. 1441,96 pkt

6.       Janka Adrian i Marian               27 kon. 1377,61 pkt

7.       Graj Jan                                       26 kon. 1329,29 pkt

8.       Wieczorek Łukasz i Julian         26 kon. 1319,62,pkt

9.       Pikuła Karol                                 25 konk. 1274,09 pkt

10.   Nowicki Krzysztof                       24 kon. 1229,75 pkt

11.   Jałoszyński Przemysław             24 kon. 1217,98 pkt

12.   Jakubiak Jacek                             23 kon. 1183,00 pkt

13.   Kaźmierczak Jerzy                      21 kon. 1077,56 pkt

14.   Kaczmarek Zdzisław                  21 kon. 1073,69 pkt

15.   Malczewski Bogusław               21 kon. 1062,58 pkt

16.   Woźniak Radosław                    19 kon. 980,18 pkt

17.   Bładek Ryszard                          19 kon. 976,55 pkt

18.   Kupczak Piotr                              19 kon. 972,58 pkt

19.   Mendyk Józef                              17 kon. 866,88 pkt

20.   Wieczorek Jarosław                   17 kon. 864,46 pkt

 

 

Kategoria Open 7 z całości

 

 

Mistrz Duda Andrzej                                        35 kon. 1828,54 pkt

I Vicemistrz Stróżewski R i Z                           35 kon. 1812,37 pkt

II Vicemistrz Kowalski Dariusz i Wawrzyn    35 kon. 1808,43 pkt

 

Przodownicy    

 

 

1.       Pijanowski Sławomir                        35 kon. 1807,85 pkt

2.       Ignaczak Tobiasz                               35 kon. 1802,91 pkt

3.       Graj Jan                                               35kon. 1802,54 pkt

4.       Wieczorek Łukasz i Julian                35 kon. 1795,48 pkt

5.       Jarosz Tadeusz                                   35 kon. 1794,94 pkt

6.       Wieczorek Waldek i Łukasz             35 kon. 1794,74 pkt

7.       Janka Adrian i Marian                       35 kon. 1794,37 pkt

8.       Skibiński Marek                                 32 kon. 1643,16 pkt

9.       Kaczmarek Zdzisław                          32 kon. 1642,46 pkt

10.   Wieczorek Jarosław                          30 kon. 1535,74 pkt

11.   Malczewski Bogusław                       30 kon. 1531,71 pkt

12.   Pikuła Karol                                         30 kon. 1526,19 pkt

13.   Kaźmierczak Jerzy                              29 kon. 1489,77 pkt

14.   Jakubiak Jacek                                     28 kon. 1442,56 pkt

15.   Ignaszak Jerzy i Bogdan                     28 kon. 1431,65 pkt

16.   Nowicki Krzysztof                               28 kon. 1429,84 pkt

17.   Jałoszyński Przemysław                     27 kon. 1374,87 pkt

18.   Dereżyński Jerzy                                  26 kon.1326,69 pkt

19.   Witucki Wojciech                               25 kon. 1282,38 pkt

20.   Woźny Krzysztof                                 25 kon. 1274,21 pkt

 

 

Lotnik Młody

 

1.       Pijanowski Sławomir                    PL-0443-16-4123   5 kon. 258,68 pkt

2.       Kowalscy Wawrzyn i Dariusz      PL-0443-16-8256   5 kon.  257,93 pkt

3.       Duda Andrzej                                 PL-0443-16-3690   5 kon 257,76 pkt

 

 

Mistrzostwo Polski Młode 2016

 

 

Mistrz  Duda Andrzej                                          24 kon. 928,26 pkt

I Vicemistrz Jarosz Tadeusz                               24 kon. 863,09 pkt

II Vicemistrz Kowalscy Wawrzyn i Dariusz     23 kon. 855,81 pkt

 

 

Przodownicy

 

1.       Pijanowski Sławomir                    23 kon. 851,87 pkt

2.       Stróżewski R i Z                              22 kon. 849,94 pkt

3.       Wieczorek Waldek i Łukasz          21 kon. 764,15 pkt

 

 

 

Lotniki MP

 

1.       Duda Andrzej        PL-0443-16-3609   4 kon 148,19 coeff.

2.       Ignaczak Tobiasz  PL-0443-16-143      4 kon. 187,83 coeff

 

 

 

 

 

Dyplomy z lotów

 

 

                                         z lotu CHOSZCZNO, w dniu 01.05.16 
                                                                                     
                                                     Szybkość     Odległość 
              
     1 JAROSZ TADEUSZ          PL-0443-15-6645        1313.87      125.759                                            
     2 JAROSZ TADEUSZ          PL-0443-14-2164        1313.41      125.759                                            
     3 DURAK M CHOJNACKI O     PL-0216-14-5030        1303.37      121.800   

 

   
                                          z lotu GRYFINO, w dniu 08.05.16                                                                                       
                            
     1 MIELITZ RAFAŁ           PL-0190-15-18087       1294.73     165.035                                            
     2 PIJANOWSKI SŁAWOMIR     PL-0443-15-1030        1265.64     172.781                                            
     3 PIJANOWSKI SŁAWOMIR     PL-0443-15-1088        1252.94     172.781        

 

  
                                         z lotu PASEWALK, w dniu 14.05.16                                                                                       
                             
     1 JAROSZ TADEUSZ           PL-0443-14-13124       1664.13     230.233                                            
     2 RAKOCZY JANUSZ           PL-0443-14-14333       1643.93     211.053                                            
     3 KAKOL DOMINIK I MONIKA   PL-0443-14-6391        1638.83     210.371   

 

                                          z lotu PARCHIM, w dniu 22.05.16                                                                                       
                           
     1 PIJANOWSKI SŁAWOMIR      PL-0443-15-1020        1096.42     346.084                                            
     2 DUDA ANDRZEJ             PL-0443-14-11743       1092.94     349.613                          
     3 DUDA ANDRZEJ             PL-0443-14-11726       1087.39     349.613         

 

                                        z lotu PARCHIM II, w dniu 28.05.16                                                                                      
                           
     1 KOWALSKI WAWRZYN I DARIUSZ  DV-09031-15-518      1215.39    350.072                                            
     2 JAROSZ TADEUSZ              PL-0443-15-6655      1194.41    362.902                                     
     3 MIELITZ RAFAŁ               PL-0443-15-2790      1189.47    337.770        

 

                                        z lotu PARCHIM III, w dniu 12.06.16                                                                                     
                            
     1 NOWICKI KRZYSZTOF           PL-0443-14-3920      1134.66    371.184                                          
     2 CZECHOWSKI WIESŁAW          PL-0443-14-82        1126.70    359.963                                          
     3 CZECHOWSKI WIESŁAW          PL-0443-12-8045      1121.85    359.963   

 

                                            z lotu VERDEN I, w dniu 19.06.16                                                                                       
                                                        
     1 ŻUCHOWSKI JAROSŁAW          PL-11-352352         1425.77    526.345                                           
     2 ŻUCHOWSKI JAROSŁAW          PL-0270-12-4923      1411.93    526.345                                           
     3 ŻUCHOWSKI JAROSŁAW          PL-0443-15-14503     1403.96    526.345    

 

                                          
 
 
                                           z lotu VERDEN III, w dniu 26.06.16 
 
                         
     1 DUDA ANDRZEJ               PL-0443-14-11726     1651.19    519.078                                   
     2 ŻUCHOWSKI JAROSŁAW         PL-0270-12-4926      1624.35    526.345                            
     3 ŻUCHOWSKI JAROSŁAW         PL-0443-15-14503     1623.69    526.345 

 

                                           z lotu PARCHIM IV, w dniu 03.07.13                                                                                      
                           
     1 PTAK TOMASZ                PL-0443-15-14052     1669.43   365.188                                          
     2 PIJANOWSKI SŁAWOMIR        PL-0443-15-1065      1640.21   346.084                                           
     3 PLEWA ŁUKASZ               PL-0443-14-2811      1615.04   364.919  

 

                                           z lotu EDE, w dniu 09.07.16                                                                                         
                           
     1 ŻUCHOWSKI JAROSŁAW         PL-0270-14-7172      1765.76   783.584                            
     2 ŻUCHOWSKI JAROSŁAW         PL-0270-12-4932      1765.09   783.584                            
     3 MIELITZ RAFAŁ              PL-0117-14-8224      1761.34   761.134

 

                                          z lotu VERDEN IV, w dniu 16.07.16                                                                                      
                            
     1 MIELITZ RAFAŁ              PL-0443-14-14932     1487.76   506.707                                           
     2 ŻUCHOWSKI JAROSŁAW         PL-0270-12-4932      1480.79   526.345                            
     3 PTAK TOMASZ                PL-0443-14-10543     1474.77   537.481
 
                                                z lotu EDE, w dniu 24.07.16                                                                                         
                           
     1 GAPIŃSKI WALENTY           PL-0443-12-7509      546.27    798.631                                          
     2 TOMKOWICZ DAMIAN           PL-0443-14-5440      544,89    798.033                                          
     3 MALCZEWSKI BOGUSŁAW        PL-0443-14-10315     539,98    788.021

 

 

Gołębie Młode

 

                                               z lotu WĘGORZYNO, w dniu 22.08.16                                                                                      
                                          
     1 DUDA ANDRZEJ               PL-0443-16-3805      1493.83     129.440                                           
     2 DUDA ANDRZEJ               PL-0443-16-3720      1493.25     129.440                                            
     3 DUDA ANDRZEJ               PL-0443-16-3690      1492.96     129.440

 

                                               z lotu WEGORZYNO 2, w dniu 28.08.16                                                                                     
                                           
     1 JAŁOSZYŃSKI PRZEMYSŁAW     PL-0443-16-13457     1110.99     154.854                                           
     2 STRÓŻEWSKI R I Z           PL-0443-16-9555      1103.90     132.836                                           
     3 STRÓŻEWSKI R I Z           PL-0443-16-9507      1103.44     132.836 

 

                                                   z lotu PŁOTY 2, w dniu 09.09.16                                                                                       
                                          
     1 STRÓŻEWSKI R I Z           PL-0443-16-9535      1240.46     166.345                                           
     2 STRÓŻEWSKI R I Z           PL-0443-16-9530      1240.30     166.345                                           
     2 STRÓŻEWSKI R I Z           PL-0443-16-9547      1240.30     166.345

 

                                            z lotu KAMIEŃ POMORSKI, w dniu 18.09.16                                                                                   
                                          
     1 PIKUŁA KAROL               PL-0443-16-13007     1203.94     218.194                                           
     2 JAŁOSZYŃSKI PRZEMYSŁAW     PL-0443-16-13496     1195.69     222.937                                           
     3 PIKUŁA KAROL               PL-0443-16-13080     1185.19     218.194

 

                                                     z lotu PŁOTY, w dniu 25.09.16                                                                                        
                                           
     1 DUDA ANDRZEJ               PL-0443-16-3805      1204.09     163.576                                            
     2 GRAJ JAN                   PL-0443-16-3373      1202.67     162.701                                           
     3 DUDA ANDRZEJ               PL-0443-16-3694      1200.26     163.576  

Odjazd kabiny na Verden I i Parchim III


Dodano 2 czerwca 2016 o godz. 21:20

Verden I

Mieścisko -  15.15

Wągrowiec 4 - 16.00

Wągrowiec 1 - 16.30

Rogoźno - 17.30

 

Parchim III

Mieścisko - 16.45

Wągrowiec 4 - 17.30

Wągrowiec 1 - 18.00

Rogoźno - 19.00


Płoty


25 września 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-09-26 20:39Kamień Pomorski


18 września 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-09-19 21:35Płoty


11 września 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-09-14 19:44Węgorzyno


28 sierpnia 2016

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2016-09-08 20:06