M-X Producent akcesoriów dla gołębi

Zebranie sprawozdawczo wyborcze Oddziału


Dodano 17 stycznia 2019 o godz. 20:19

          W dniu 02.02.19 o godzinie 16.00 w sali Rogozińskiego Domu Kultury na ul. 2 Armii Wojska Polskiego 4 odbędzie się zebranie sprawozdawczo - wyborcze oddziału.

          Wszystkich nowowybranych delegatów serdecznie zaprasza ZARZĄD


Plan lotów 2019


Dodano 14 grudnia 2018 o godz. 20:55

W dziale dokumenty , w zakładce druki umieszczono plan lotów na 2019 rok. 

                                                                                     DOBRY LOT


Podsumowanie Sezonu Lotowego 2018


Dodano 28 listopada 2018 o godz. 16:32

Podsumowanie sezonu lotowego odbędzie się 08,12,18 o godzinie 18,00 w sali OSIR Wągrowiec,

        Zarząd oddziału serdecznie zaprasza wszystkich nagrodzonych hodowców oraz trójki sekczyjnie, jednocześnie zobowiązuje się zarządy sekcji o podanie ilości hodowców którzy będą obecni na spotkaniu.

                                                    DOBRY LOT


Delegaci 2019


Dodano 19 listopada 2018 o godz. 18:27

          Zarząd oddziału informuje podległe sekcje, iż na zebraniach styczniowych należy wybrać delegatów na walne zebranie oddziału według klucza 4:1.

Wągrowiec 1 - 25:4 = 6,25  - 6 delegatów

Rogoźno 2 -    37:4 = 9,25  -  9 delegatów

Mieścisko 3 - 19: 4 = 4,75  -  5 delegatów

Wągrowiec 4- 32:4 = 8         - 8 delegatów

Żnin 6               28:4 = 7        - 7 delegatów

 

Razem Oddział 140 : 4 =  35 delegatów

 

                                                                                                       DOBRY LOT                                                                                                                  


Wystawa Okręgu Piła "Rosko 2018"


Dodano 19 października 2018 o godz. 18:59

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

ZARZĄD OKRĘGU PIŁA

UL. Strzelecka 1, 64-920 Piła

Adres do korespondencji: ul. Sportowa 10/1 64-920 Piła

Nr konta: Bank Pocztowy O/Piła 83 1320 1351 2212 8999 2000 0001

NIP: 764-246-56-49

 

KOMUNIKAT

dotyczy Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych - Rosko 2018 –

 Decyzją Zarządu Okręgu organizację Wystawy Gołębi Pocztowych PZHGP Okręgu Piła w 2018 roku powierzono Zarządowi Oddziału Czarnkowsko-Wieleńskiemu. Na zebraniu w dniu 01.10.2018 roku wybrano Komitet Organizacyjny Wystawy, który ustalił jej miejsce i termin – odbędzie się ona w dniach 08 i 09 grudnia 2018 roku w Rosku (Dom Kultury).

 

Skład Komitetu Organizacyjnego:

 Przewodniczący - Krych Roman

 Z-ca przewodniczącego - Sołtysiak Zbigniew

 Sędzia PZHGP - Nowak Roman

 Sekretarz - Bartoszak Michał

Skarbnik - Szukała Dariusz

Gospodarz - Piochacz Zenon

Członkowie - Gogołek Wiesław, Marcinkowski Krzysztof, Paliwoda Stanisław, Niżyński Dawid.

 

Sprawy organizacyjne :

 

1. Deklarację należy wypełnić w jednym egzemplarzu dla każdego wystawionego gołębia wpisując go do odpowiedniej klasy. Rozpatrywane będą tylko deklaracje z okrągłą pieczęcią Okręgu.

 2. Od każdego wystawionego gołębia pobierana będzie opłata w wysokości 5 zł.

3. Zarządy Oddziałów wypełnione i sprawdzone pod względem rzeczowym i merytorycznym karty zgłoszeń wraz z wpłatą przekażą Komitetowi Organizacyjnemu Wystawy do dnia 15 listopada 2018 roku.

 4. Gołębie należy dostarczyć osobiście lub przez konwojenta w czwartek tj. 06 grudnia 2018 roku pomiędzy godz. 18:00, a 20:30.

 5. Zgodnie z regulaminem wystaw PZHGP 20% gołębi z najlepszą oceną sędziowską otrzyma nagrody. Wysokość i podział nagród organizator poda po rozeznaniu pełnej ilości eksponowanych gołębi.

6. Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających w sobotę 08 grudnia 2018 roku od godz. 9:00 do 20:00 oraz w niedzielę 09 grudnia 2018 v roku od godz. 8:00 do 16:00. Cena biletu 10 zł wraz z katalogiem wystawy. Młodzież szkolna oraz kobiety - wstęp wolny. 6. Wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę od godz. 14:00.

 7. Wydawanie gołębi nastąpi po zamknięciu wystawy w niedzielę po godz. 16:30.

8. Organizatorzy mają nadzieję, że na wystawie zaprezentowana zostanie jak największa ilość najlepszych gołębi w poszczególnych klasach.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyjęcia gołębia na wystawę.

10.Tradycyjnie na wystawie dokonany zostanie wybór reprezentacji Okręgu Piła na 67 Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych organizowaną przez PZHGP.

11.Komitet organizacyjny przypomina także o podjętej przez Zarząd Okręgu Piła uchwale, która zobowiązuje hodowców sklasyfikowanych we współzawodnictwie na poziomie Okręgu w 2018 roku do wystawienia gołębi na wystawie. Hodowca, który nie podporządkuje się tej uchwale nie zostanie sklasyfikowany we współzawodnictwie okręgowym w 2019 roku (nie dotyczy mistrzostwa Regionu i Polski). Poniżej lista hodowców z poszczególnych Oddziałów zobligowanych do zgłoszenia gołębi na wystawę:

Oddział Chodzież (0270) Lisiewicz Sławomir, Lisiewicz Alina, Maślanka Rafał, Maślanka Piotr, Trznadel Tadeusz, Piętka Zbigniew, Panek H i T.

 Oddział Pilsko-Złotowski (0271) Michałek Andrzej, Rudnicki Waldemar, Sołtysiak Zb. -Tausz J., Chyła Wiesław, Pela Andrzej, Kin Krzysztof, Kin Halina, Kin Wioletta.

 Oddział Trzcianka (0272) Sasiński Sł.+M., Indrzejczak Zdzisław, Koza Waldemar, Bielecki Andrzej, Kurylczyk Antoni, Dobosz Zdzisław, Kościński Arkadiusz.

 Oddział Czarnkowsko-Wieleński (0425) Matkowski Marek, Krych Roman, Gogołek Wiesław, Wardęga Sebastian, Graś Mariusz, Norkowski Wiesław, Sobek Tadeusz, Jastrzębski R+T, Ostrowski Arkadiusz, Śmierzchalski Jan, Bilski R+R, Niżyński Dawid, Pertek Radosław, Przesłański Maciej, Mądrawski Jacek, Błoch Leszek.

Oddział Wągrowiecko-Rogoziński (0443) Duda Andrzej, Żuchowski Jarosław, Jarosz Tadeusz, Pijanowski Sławomir, Kaczmarek Zdzisław.

 

 Na wystawie będą obowiązywały następujące kategorie:

 

Kategoria STANDARD (samczyki) Konkursy zdobyte w latach 2017–2018, łącznie 2.500 kkm uzyskanych na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie i 20 hodowców. W 2018 roku minimum 30% obowiązującego kilometrażu tj. 750 kkm.

 

Kategoria STANDARD (samiczki) Konkursy zdobyte w latach 2017–2018, łącznie 2.000 kkm uzyskanych na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie i 20 hodowców. W 2018 roku minimum 30% obowiązującego kilometrażu tj. 600 kkm.

 

 Kategoria STANDARD MŁODE (samczyki) Łącznie 3 konkursy zdobyte w 2018 roku na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie.

Kategoria STANDARD MŁODE (samiczki) Łącznie 3 konkursy zdobyte w 2018 roku na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie.

 

 Kategoria SPORT A Gołębie, które zdobyły w latach 2017–2018 łącznie 10 konkursów na bazie 1:5 przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: 100 – 400 km, łączny kilometraż minimum 1.500 kkm.

 

Kategoria SPORT B Gołębie, które zdobyły w latach 2017–2018 łącznie 8 konkursów na bazie 1:5 przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: 300 – 600 km, łączny kilometraż minimum 2.800 kkm.

 

 Kategoria SPORT C Gołębie, które zdobyły w latach 2017–2018 łącznie 6 konkursów na bazie 1:5 przy minimum 150 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: powyżej 500 km, łączny kilometraż minimum 3.300 kkm.

 

Kategoria SPORT D Gołębie z 11 konkursami w latach 2017–2018, łączny kilometraż minimum 3.500 kkm wg klucza: · od 100 – 400 km minimum 3 konkursy (maksymalnie 5 konkursów) · od 300 – 600 km minimum 2 konkursy (maksymalnie 6 konkursów) · powyżej 500 km minimum 1 konkurs (maksymalnie 3 konkursy)

 

 Kategoria SPORT E MARATON Gołębie, które zdobyły w latach 2017–2018 łącznie 4 konkursy na bazie 1:5 przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: powyżej 700 km.

 

Kategoria F (Młode) Gołębie młode, które zdobyły w roku 2018 łącznie 3 konkursy na bazie 1:5 z lotów przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: powyżej 100 km, łączny kilometraż minimum 300 kkm.

 

Kategoria G (Roczne) Gołębie roczne, które zdobyły w roku 2018 łącznie 5 konkursów na bazie 1:5 z lotów przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: powyżej 100 km, łączny kilometraż minimum 500 kkm.

 

Kategoria H (Dorosłe) Gołębie, które zdobyły w roku 2018 łącznie 6 konkursów na bazie 1:5 z lotów przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: powyżej 300 km, łączny kilometraż minimum 1.800 kkm.

 

Kategoria SPORT W (WYCZYN DOROSŁE) Gołębie, które zostaną sklasyfikowane wg najwyższego konkurso–kilometrażu uzyskanego w latach 2017–2018 z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5.

 

 Kategoria S (Specjalna Młode) Gołębie młode, które zdobyły w roku 2018 łącznie 2 konkursy na bazie 1:5 z lotów przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość powyżej 100 km, łączny kilometraż minimum 200 kkm.

 

W poszczególnych kategoriach gołębie zostaną sklasyfikowane:

- kategorie STANDARD (dorosłe i młode) oraz S (Młode) - wg oceny sędziowskiej,

- kategorie SPORT: A, B, C, D, E, F, G, H - wg najniższego coefficjentu.

- w kategorii W (Wyczyn) - wg najwyższego konkurso-kilometrażu.

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców i miłośników gołębi pocztowych wraz z rodzinami do wzięcia udziału w wystawie. Jest to doskonała okazja do promowania naszego stowarzyszenia i pięknego hobby, a także do poszerzania wiedzy o pokroju gołębia pocztowego. Ponadto takie spotkania dają możliwość nawiązywania nowych znajomości i wymiany doświadczeń hodowlano- lotowych. Komitet Organizacyjny zwraca się z prośbą do Zarządów Oddziałów podległych PZHGP Okręg Piła o umieszczenie komunikatu o wystawie okręgowej na oddziałowych stronach internetowych, a także rozpowszechnieniu informacji o jej organizacji wśród wszystkich Hodowców i znajomych.

 

Za Komitet Organizacyjny:

 

 Sekretarz                         Prezes Okręgu                                   Przewodniczący

 Bartoszak Michał            Sołtysiak Zbigniew                                Krych Roman

 


Wyniki współzawodnictwa lotowego oddziału.


Dodano 17 września 2018 o godz. 19:30

Oddział Wągrowiecko – Rogoziński

Mistrzostwo Tradycyjne

1  JAROSZ  TADEUSZ              59   3400.15                                                                                                 2  PIJANOWSKI SŁAWOMIR          59   3399.64                                                                                          3  KACZMAREK ZDZISŁAW           59   3392.34                                                          

4  DUDA ANDRZEJ                 58   3356.87                                                         

5  JANKA ADRIAN I MARIAN        58   3315.27                                                                                            6  PTAK TOMASZ                  57   3208.25                                                          

7  KOŚMIDER MIECZYSŁAW          56   3175.93                                                          

8  KOŚMIDER ADAM                55   3122.29                                                          

9  KOWALSKI WAWRZY I DARIUSZ    54   3056.07                                                          

10 TOMKOWICZ DAMIA I MARCIN     53   2903.44                                                          

11 MARCINIAK KASIA I ZBIGNIEW   52   2830.57                                                          

12 IGNACZAK TOBIASZ             53   2827.43                                                          

13 MARSZAŁEK  KRZYSZTOF         49   2735.28                                                          

14 PĘDZIŃSKI  K I Ł             45   2724.28                                                          

15 JASZYK STANISŁAW             49   2694.20                                                          

16 PIKUŁA KAROL                 50   2665.58                                                                                                 17 MARKIEWICZ JAN               46   2530.00                                                          

18 WIECZOREK JAROSŁAW           45   2402.66                                                          

19 NOWICKI KRZYSZTOF            45   2384.78                                                          

20 SKIBIŃSKI MAREK              44   2362.01                                                          

21 ŻUCHOWSKI JAROSŁAW           43   2228.57                                                          

22 WIECZOREK WALDE I ŁUKASZ     42   2193.72                                                         

23 KUPCZAK PIOTR                38   2002.97   

 
 
Kategoria OPEN
                                                       
1  DUDA ANDRZEJ                  39    703.13                                                           2  PIJANOWSKI SŁAWOMIR           39    803.50                                                          3  JAROSZ TADEUSZ                39    915.96                                                         
4  KACZMAREK ZDZISŁAW            39   1236.19                                                          
5  JANKA ADRIAN I MARIAN         39   2042.56                                                          
6  KOŚMIDER ADAM                 39   3072.05                                                          
7  KOŚMIDER MIECZYSŁAW           38   1676.40                                                         
8  PTAK TOMASZ                   37   1601.31                                                          
9  KOWALSKI WAWRZY I DARIUSZ     37   2064.09                                                          
10 TOMKOWICZ DAMIA I MARCIN      36   2341.57                                                          
11 MARCINIAK KASIA I ZBIGNIEW    36   2656.55                                                         
12 SKIBIŃSKI MAREK               35   2826.87                                                         
13 PIKUŁA KAROL                  34   1592.23                                                         
14 MARKIEWICZ JAN                34   2855.33                                                          
15 IGNACZAK TOBIASZ              33   1568.18                                                          
16 WIECZOREK JAROSŁAW            33   2661.19                                                         
17 MARSZAŁEK KRZYSZTOF           33   2682.26                                                         
18 PĘDZIŃSKI K I Ł               33   3001.68                                                          
19 JASZYK STANISŁAW              32   2174.67                                                         
20 NOWICKI KRZYSZTOF             32   2315.20                                                          
21 WIECZOREK WALDE I ŁUKASZ      30   1496.79                                                         
22 KUPCZAK PIOTR                 30   2720.63                                                          
23 MUCHA MARIAN                  28   2858.95  
 
     

Champion Oddziału

1.Pijanowski Sławomir Pl-0443-15-1080  1/0  12 kon ceoff 534.87

2.Kośmider Mieczysław Pl-040-13-8783   0/1  12 kon ceoff 816.25

3.Jarosz Tadeusz      Pl-0443-14-2048  1/0  12 kon coeff 839.27

 

 

Kategoria A

 

1. Duda Andrzej       coeff. 281.69

2. Pikuła Karol       coeff. 496.21

3. Żuchowski Jarosław coeff. 525.70

4.Janka Adrian i Marian coeff. 551.89

5. Wieczorek Waldek i Łukasz coeff. 581.36

6.Jarosz Tadeusz coeff. 646.30

7. Nowicki Krzysztof coeff. 747.80

8.Ptak Tomasz coeff.828.31

9.Kaczmarek Zdzisław coeff.1069.45

 

 

Lotnik kat A

 

Pijanowski Sławomir  Pl-0443-15-1090 1/0  coeff 7.68

 

Kategoria B

 

1. Żuchowski Jarosław  coeff. 227.91

2. Jarosz Tadeusz      coeff. 260.22

3. Pijanowski Sławomir coeff. 286.77

4. Ptak Tomasz coeff.442.45

5.Kaczmarek Zdzisław coeff.644.33

6.ignaczak Tobiasz coeff.741.26

7.Markiewicz Jan coeff.838.04

8.Duda Andrzej coeff. 1112.64

9. Tomkowicz Damian coeff.1354.32

10. Kośmider Adam coeff.1455.90                                                                                                  

11.Kaźmierczak Jerzy coeff.1463.29

12.Skibiński Marek coeff.1650.67

 

Lotnik kat B

 

Jarosz Tadeusz     Pl-0443-16-10236 0/1 coeff. 11.12

 

Kategoria C

 

1.Duda Andrzej        coeff. 238.83

2.Kośmider Mieczysław coeff. 468.53

3. Kaczmarek Zdzisław coeff. 571.05

4.Ptak Tomasz coeff.743.74

5.Marszałek Krzysztof coeff.1026.20

6.Pędziński K i Ł coeff. 1363.32

 

Lotnik kat C

 

Duda Andrzej        Pl-0443-16-3605  1/0 ceoff. 31.91

 

Kat  Maraton

 

1.Pijanowski Sławomir  ceoff. 160.01

2.Jarosz Tadeusz       coeff. 248.37

3. Kaczmarek Zdzisław  coeff. 259.83

4. Kowalski Wawrzyn i Dariusz coeff.450.50

5. Kośmider Adam coeff. 521.98

6. Pędziński K iŁ coeff. 640.87

 

Lotnik kat Maraton

 

Pijanowski Sławomir  Pl-0443-15-1026  0/1 coeff. 11.68

 

Kat D

 

1. Duda Andrzej       coeff. 1675.74

2. Kaczmarek Zdzisław coeff. 2284.83

 

Lotnik kat D

 

Kaczmarek Zdzisław  Pl-0443-15-5758  9 kon ceoff. 479.42

 

 

Kategoria GMP

 

1. Jarosz Tadeusz      35 konk.  1834.44 pkt

2. Kaczmarek Zdzisław  35 konk.  1791.86 pkt

3. Kośmider Mieczysław 34 konk.  1744.41 pkt

4.Pijanowski Sławomir 33 kon k. 1702.48 pkt

5. Duda Andrzej 31 konk. 1596.83 pkt

6. Janka Adrian i Marian 32 konk. 1588.48 pkt

7.Ptak Tomasz  31 konk 1533.22 pkt

8.Żuchowski Jarosław 30 konk. 1526.93 pkt

9.Ignaczak Tobiasz 31 konk. 1484.23 pkt

10. Jaszyk Stanisław 27 konk. 1312.14 pkt

11. Marszałek Krzysztof  26 konk. 1304.15 pkt

12.Kowalski Wawrzyn i Dariusz 26 konk. 1288.89 pkt

13. Marciniak Kasia i Zbigniew 26 konk. 1273.67 pkt

 

Gołębie Roczne

 

1.       Duda Andrzej 19 konk. 891.77 pkt

2.       Kowalski Wawrzyn i Dariusz 14 konk. 700.27 pkt

3.       Wieczorek Waldek i Łukasz 14 konk. 492.01 pkt

 

Lotniki Roczne

 

 

1 Jarosz Tadeusz Pl-0443-17-3601  1/0  8 kon coeff. 385.10

2. Duda Andrzej  Pl-0443-17-10155 1/0  6 kon coeff. 348.41

 

Gołębie Młode

 

Mistrzostwo Tradycyjne

 

1  SACHAJDAK WŁODZIMIERZ        28    812.08     
2  PLEWA ŁUKASZ                 25    723.42     
3  JANKA JERZY                  25    723.05     
4  DUDA ANDRZEJ                 24    720.09     
5  STOLAREK ASIA I JAREK        24    686.64    
6  JANKA ADRIAN I MARIAN        23    643.07     
7  WIECZOREK JAROSŁAW           22    634.03    
8  KUPCZAK PIOTR                21    620.23    
9  WIECZOREK ADAM               20    584.27                                           10 JAKUBIAK JACEK               19    570.62    
11 MICHALAK TOMASZ              20    554.11     
12 MALCZEWSKI BOGUSŁAW          18    511.93     
13 KAZMIERCZAK JERZY            16    469.29     
14 SMOTER WACŁAW KUCZEK TADEK   15    421.66     
15 NOWICKI KRZYSZTOF            13    392.44     
16 WIECZOREK ŁUKAS I JULIAN     13    392.11     
17 WIECZOREK WALDE I ŁUKASZ     13    390.52    
18 WOZNIAK RADOSŁAW             13    373.16     
19 NOWAK TOMASZ                 13    371.77     
20 PIJANOWSKI SŁAWOMIR          13    369.52     
21 IMBIEROWICZ SŁAWOMIR         11    331.43    
22 MUCHA MARIAN                 11    328.66     
23 GORZELAK JERZY               11    325.66  
  

Kategoria  7 z całości

 

  1  WIECZOREK WALDE I ŁUKASZ       28    850.02    
  2  WIECZOREK JAROSŁAW             28    849.20     
  3  PIĄTEK MAREK                   28    842.34     
  4  JANKA JERZY                    28    833.21     
  5  WIECZOREK ADAM                 28    828.65     
  6  DUDA ANDRZEJ                   28    826.15     
  7  MARKIEWICZ JAN                 28    814.98     
  8  SACHAJDAK WŁODZIMIERZ          27    784.64     
  9  JANKA ADRIAN I MARIAN          27    784.10     
  10 PLEWA ŁUKASZ                   26    772.78     
  11 SMOTER WACŁAW KUCZEK TADEK     26    742.05     
  12 KUPCZAK PIOTR                  24    720.09     
  13 NOWAK TOMASZ                   24    701.91     
  14 MARSZAŁEK KRZYSZTOF            24    699.92     
  15 KAZMIERCZAK JERZY              23    697.70     
  16 NOWICKI KRZYSZTOF              23    693.67     
  17 STOLAREK ASIA I JAREK          23    661.41     
  18 MICHALAK TOMASZ                23    641.73     
  19 MALCZEWSKI BOGUSŁAW            22    631.41     
  20 JAKUBIAK JACEK                 21    631.03     
  21 GORZELAK JERZY                 21    596.84     
  22 CYGANIAK AGA I JAREK           19    567.89     

     23 WIECZOREK ŁUKAS I JULIAN       19    557.44   

 

   Kategoria Mistrzostwo Polski Gołębi Młodych
 
   1 SACHAJDAK WŁODZIMIERZ   620   6  22   812.03                               
   2 JANKA JERZY             409   4  21   785.09                               
   3 STOLAREK ASIA I JAREK   621   6  21   763.52                               
   4 DUDA ANDRZEJ            210   2  21   762.71                               
   5 PLEWA ŁUKASZ            414   4  20   728.71                               
   6 JAKUBIAK JACEK          215   2  19   684.26                               
   7 KUPCZAK PIOTR           307   3  18   680.12                               
   8 WIECZOREK ADAM          214   2  18   673.31                               
   9 JANKA ADRIAN I MARIAN   106   1  19   669.28                               
  10 WIECZOREK JAROSŁAW      324   3  17   622.90                               
  11 MICHALAK TOMASZ         425   4  17   600.88                               
  12 MALCZEWSKI BOGUSŁAW     412   4  16   556.29                               

  13 KAZMIERCZAK JERZY       301   3  13   486.32       

 

Młody Champion Oddziału

 

1 JANKA JERZY           PL-0253-18-2782       4    122.526                                                                          
2 JANKA JERZY           PL-0253-18-2763       4    118.533                                                                          
3 JANKA JERZY           PL-0443-18-4736       4    118.183                                                                          Oddział Wągrowiecko – Rogoziński

                                                                        SUPER MISTRZ ODDZIAŁU

1. DUDA  ANDRZEJ               38 KONK. 1945,1 PKT

2. KACZMAREK ZDZISŁAW  34 KON . 1873,79 PKT

3. IGNACZAK TOBIASZ          31 KON. 1441,58 PKT


Kostrzyn n/Odrą


9 września 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-09-09 17:55Kostrzyn n/Odrą


2 września 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-09-06 20:07Kostrzyn n/Odrą


26 sierpnia 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-08-27 20:04Baczyna


19 sierpnia 2018

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2018-08-21 19:05