Wyniki 2021r. gołębie dorosłe


Dodano 5 października 2021 o godz. 20:23

Wyniki współzawodnictwa 2021r. gołębi dorosłych w dziale - WYNIKI LOTOWE.


Uchwała Zarządu Oddziału z dnia 25.05.21


Dodano 27 maja 2021 o godz. 20:30

Uchwała Zarządu Oddziału z dnia 25.05.2021

 

            Zarząd Oddziału Wągrowiecko Rogozińskiego na zebraniu w dniu 25.05.2021 podjął uchwałę o zamknięciu punktu wkładań sekcji nr 1 Wągrowiec. Decyzja została podjęta jednogłośnie.

          Decyzja została podjęta zgodnie z regulaminem lotowo – zegarowym Roz.2 pkt.9, a dotyczy ona dopuszczenie do włożenia gołebi na lot Baczyna gołębi hodowców skreślonych z listy członków naszego oddziału a są to hodowcy Czechowski Wiesław i Nowak Tomasz którzy nie opłacili spisu gołębi młodych w 2020 r , nawet na pisemne wezwanie zarządu oddziału. Zgodnie z regulaminem lotowo zegarowym Roz.2 pkt.9 punkt zostaje zamknięty do końca roku kalendarzowego. Hodowcy sekcji nr 1 Wągrowiec zostają skierowani do wkładania gołębi na lot do sekcji nr 2 . Rogoźno ul. Piekarska.

 

                                                                                       Za Zarząd

 

                     Prezes                                                                                                       Vice prezes ds. lotowych     

 

            Krzysztof Woźny                                                                                                 Andrzej Duda     


Komunikat Zarządu Oddziału 1/2021


Dodano 8 marca 2021 o godz. 21:31

                                                                                                                                                                           Wągrowiec 05.03.2021

 

KOMUNIKAT 01/2021 Zarządu Oddziału Wągrowiecko - Rogozińskiego

SPISY GOŁĘBI DOROSŁYCH i OPŁATY w Sezonie 2021

      Zarząd Oddziału zwraca się z prośbą do Zarządów Sekcji o wyznaczenie sposobu oraz terminu oddawania spisów w Sekcjach. Proszę nie organizować zebrań!!! Spisy należy sporządzić w następujący sposób:

1. Posiadacze zegarów tradycyjnych:

·         Sporządzają spis wszystkich gołębi, które będą uczestniczyć w lotach w ilości 2 szt., pamiętając o kolejności wpisywania gołębi, tj. najpierw 50-tka wytypowana do GMP w kolejności od najstarszych gołębi do rocznych, seriami od najniższego numeru do najwyższego. Następnie pozostałe gołębie według tych samych zasad. Obowiązkowo również płeć i barwa.

·         Sporządzają spis 50-ciu gołębi wytypowanych do GMP w ilości 2 szt., pamiętając o kolejności wpisywania gołębi, tj. seriami od najniższego numeru do najwyższego. Obowiązkowo również płeć i barwa.

 2. Posiadacze ESK:

·         Gołębie do ESK powinny zostać wpisane w następujący sposób, tj. najpierw 50-tka wytypowana do GMP w kolejności od najstarszych gołębi do rocznych, seriami od najniższego numeru do najwyższego. Następnie pozostałe gołębie według tych samych zasad. Obowiązkowo również płeć. Hodowcy sporządzają spis w ilości 2 szt., na którym wpisują barwę gołębi.

 Hodowcy konstatujący gołębie za pośrednictwem ESK Unikon, w którym kolejność gołębi narzuca zegar, zaznaczają w czytelny i wyraźny sposób 50-tkę gołębi wytypowaną do GMP oraz wpisują barwę gołębi. Hodowcy sporządzają wydruk  z ESK.

·         Sporządzają spis 50-ciu gołębi wytypowanych do GMP w ilości 2 szt., pamiętając o kolejności wpisywania gołębi, tj. seriami od najniższego numeru do najwyższego. Obowiązkowo również płeć i barwa.

Hodowca biorący udział w Mistrzostwie Olimpijskim „DERBY” gołębi dwuletnich zobowiązany jest do oddania dodatkowo spisu 15 szt. gołębi zaobrączkowanych obrączką rodową DERBY w ilości 2 egzemplarzy.

Po oddaniu spisów gołębi do Oddziału nie ma już możliwości jakiejkolwiek zmiany na spisie!

Opłata za każdego gołębia na spisie – 2.5 zł.

Spisy dostarcza Prezes Sekcji l oraz Skarbnik Sekcji dnia 09 kwietnia 2021 (piątek) na punkt wkładaniowy Sekcji nr 4 Wągrowiec o godz. 19:00.

·         Każdy spis musi być potwierdzony pieczątką lekarza weterynarii, podpisany przez dwóch członków zarządu sekcji i hodowcę.

Typowanie gołębi w Sezonie 2021:

·         Użytkownicy systemów ESK zobowiązani są do typowania gołębi wyłącznie przez zegar. Typowanie „ręczne” nie będzie brane pod uwagę! Należy pamiętać, że typowane gołębie muszą być zakoszowane jako pierwsze!

·         Użytkownicy zegarów tradycyjnych wypełniają na liście startowo-zegarowej wiersz „NUMERY GOŁĘBI SERYJNYCH” oraz kolumnę „SERIA”.

WYSOKOŚĆ OPŁAT NA SEZON 2021 przeznaczonych na działalność statutową:

1. Składka członkowska – 300 zł – płatne do 15.04.2021,

2. Tandem składka  - 350 złotych – płatne do 15.04.2021,

3. Obrączki gumowe – 30 gr za szt – płatne do 15.04.2021,

4. Spisy gołębi dorosłych – 2.5 zł/szt. – płatne do 09.04.2021,

 5. Obrączki rodowe na 2022 rok – 1,01 zł/szt. – płatne do 30.05.2021,

6. Spisy gołębi młodych - płatne do 23.07.2021: • 2 zł/szt.

 

 W związku z sytuacją epidemiologiczną Zebrania Sprawozdawcze Sekcji oraz Oddziału odbędą się w późniejszym terminie. ! ! !

D O B R Y L O T ! ! !

             Sekretarz                                      V-ce Prezes ds. lotowych                                                  Prezes    

Sławomir Imbierowicz                                 Andrzej Duda                                                       Krzysztof Woźny


Wystawa "Piła 2020"


Dodano 16 listopada 2020 o godz. 18:20

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH ZARZĄD OKRĘGU PIŁA UL. Strzelecka 1, 64-920 Piła Adres do korespondencji: ul. Strzelecka 1 64-920 Piła Nr konta: Bank Pocztowy O/Piła 83 1320 1351 2212 8999 2000 0001 NIP: 764-246-56-49 KOMUNIKAT dotyczy Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych Zarząd Okręgu Piła zawiadamia, że zgodnie rekomendacjami ZG Wystawa Okręgowa zostaje odwołana z powodu Pandemii Covid-19, przy czym pozostaje możliwość wyłonienia reprezentacji Okręgu Piła na podstawie przesłanych kart zgłoszeniowych w kategoriach sportowych, zgodnie z komunikatem ZG z dnia 21.10.2020. W związku z tym prosimy o przesyłanie deklaracji na adres : Tadeusz Trznadel, 64 800 Chodzież , Ul Sienkiewicza 3. Termin przesyłania deklaracji 25.11.2020. 


Wyniki wspózawodnictwa lotowego oddziału za 2020r.


Dodano 1 listopada 2020 o godz. 19:02

WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA LOTOWEGO ODDZIAŁU ZA 2020 R

 

Mistrzostwo tradycyjne

  1 WIECZOREK WALDEK I ŁUKASZ          45   2126.46                                                                      
  2 IGNACZAK        TOBIASZ            45   2110.71                                                                      
  3 JAROSZ          TADEUSZ            45   2098.98                                                                      
  4 MARCINIAK IWONA I ZBIGNIEW         44   2039.26                                                                      
  5 JANKA ADRIAN    I MARIAN           44   2038.49                                                                      
  6 PTAK            TOMASZ             42   2022.58                                                                      
  7 ŻUCHOWSKI       JAROSŁAW           42   1974.97                                                                      
  8 TOMKOWICZ DAMIAN I MARCIN          41   1880.72                                                                      
  9 KUPCZAK         PIOTR              41   1862.60                                                                      
  10 KACZMAREK       ZDZISŁAW          40   1838.30                                                                      
  11 JANKA           JERZY             39   1805.72                                                                      
  12 DUDA            ANDRZEJ           39   1789.48                                                                      
  13 PIĄTEK MIRELLA  & MAREK           35   1733.55                                                                     
  14 WIECZOREK       JAROSŁAW          38   1724.65                                                                      
  15 JAKUBIAK JACEK  PATRYCJA          38   1692.11                                                                      
  16 PIJANOWSKI      SŁAWOMIR          37   1683.81                                                                      
  17 ŻUCHOWSKI       KACPER            34   1565.94                                                                      
  18 SACHAJDAK BARBARA WŁODZIMIERZ     34   1552.26                                                                      
  19 PLEWA           ŁUKASZ            31   1542.65                                                                      
  20 BŁĄDEK          RYSZARD           33   1473.41                                                                      
  21 SKIBIŃSKI       MAREK             33   1429.21                                                                      
  22 STOLAREK ASIA   I JAREK           31   1393.38                                                                      
  23 KAZMIERCZAK     JERZY             32   1388.87  
 
Kategoria OPEN
 
  1 WIECZOREK WALDEK I ŁUKASZ          27    652.83                                                                      
  2 JAROSZ          TADEUSZ            27   1001.40                                                                      
  3 ŻUCHOWSKI       JAROSŁAW           27   1068.58                                                                      
  4 IGNACZAK        TOBIASZ            27   1117.29                                                                      
  5 PTAK            TOMASZ             27   1269.55                                                                      
  6 JANKA ADRIAN    I MARIAN           27   1290.01                                                                      
  7 KACZMAREK       ZDZISŁAW           27   1745.62                                                                      
  8 MARCINIAK IWONA I ZBIGNIEW         27   1949.88                                                                      
  9 KUPCZAK         PIOTR              27   2541.50                                                                      
  10 TOMKOWICZ DAMIAN I MARCIN         26   1354.81                                                                      
  11 WIECZOREK       JAROSŁAW          26   1852.43                                                                      
  12 JANKA           JERZY             26   2296.05                                                                      
  13 DUDA            ANDRZEJ           25    523.75                                                                      
  14 JAKUBIAK JACEK  PATRYCJA          25   1370.87                                                                      
  15 SACHAJDAK BARBARA WŁODZIMIERZ     25   2411.63                                                                     
  16 PIJANOWSKI      SŁAWOMIR          24    889.90                                                                      
  17 KAZMIERCZAK     JERZY             24   1815.25                                                                      
  18 PIĄTEK MIRELLA  & MAREK           23   1498.21                                                                     
  19 BŁĄDEK          RYSZARD           23   1689.55                                                                      
  20 FERTYKOWSKI AREK I RENATA         23   2513.07                                                                      
  21 ŻUCHOWSKI       KACPER            22    786.51                                                                      
  22 PLEWA           ŁUKASZ            22   2045.16                                                                      
  23 Pędziński Krystian i Łukasz       22   2374.29  
 
CHAMPION ODDZIAŁU
 
  1 PTAK TOMASZ   PL-0443-17-6947   0   8    387.598                                                                         
  2 DUDA ANDRZEJ  PL-0443-15-771    0   8    365.986                                                                         
  3 DUDA ANDRZEJ  PL-0443-16-3659   1   8    363.987  
 
 KATEGORIA A
 
1  ŻUCHOWSKI  KACPER         ceof 363.98  kon 18   
2  ŻUCHOWSKI JAROSŁAW            567.61      18                                        3  PIJANOWSK SŁAWOMIR            814.32      18                                        4  WIECZOREK WALDEK I ŁUKASZ     827.37      18                                        5  PTAK TOMASZ                   885.21      18                                        6  JAROSZ TADEUSZ                932.82      18                                        7  JAKUBIAK JACEK I PATRYCJA     980.28      18   
 
LOTNIK KAT A
 
ŻUCHOWSKI KACPER  PL-DE-19-784488 1 CEOF 21,47
 
KATEGORIA B
 
1 DUDA ANDRZEJ                 395.01     15         

2 ŻUCHOWSKI JAROSŁAW           557.01     15          

3 WIECZOREK WALDEK I ŁUKASZ    596.97     15       

4 IGNACZAK  TOBIASZ            955.54     15        

5 JANKA ADRIAN I MARIAN       1204.53     15   
6 PIĄTEK MIRELLA & MAREK      1242.07     15   
7 MARCINIAK IWONA I ZBIGNI    1638.15     15 
 
Lotnik Kat B
 
ANDRZEJ DUDA  PL-0443-17-10087 1 COEF 18.09
 
Gołębie Roczne
 
1 ŻUCHOWSKI KACPER  22 KON 1039.85 PKT
2 IGNACZAK TOBIASZ  18 KON  855.24 PKT
3 PTAK TOMASZ       13 KON  528.69 PKT
 
Lotnik Roczny
 
ŻUCHOWSKI KACPER PL-DE-19-784488 6 KON 287.64 PKT
 
 
GOŁĘBIE MŁODE
 
MISTRZOSTWO TRADYCYJNE


1 WOZNIAK         RADOSŁAW          33   1672.49    

2 ŻUCHOWSKI       JAROSŁAW          34   1621.07  
3 STRÓŻEWSKI      R I Z             29   1511.86  
4 IGNACZAK        TOBIASZ           29   1480.16  
5 JASZYK          STANISŁAW         28   1458.06  
6 NOWAK           TOMASZ            29   1444.10  
7 WIECZOREK       JAROSŁAW          27   1359.30  
8 JARMUDA         BOGDAN            29   1349.87  
9 STOLAREK ASIA   I JAREK           26   1314.93  
10 KACZMAREK       ZDZISŁAW         26   1224.37  
11 JAROSZ          TADEUSZ          22   1159.28  
12 MICHALAK        TOMASZ           25   1156.22  
13 SACHAJDAK BARBARA WŁODZIMIERZ    23   1139.96  
14 WITUCKI         WOJCIECH         24   1094.45  
15 MARCINIAK IWONA I ZBIGNIEW       24   1073.38  
16 GOROŃSKI        JACEK            20   1034.11  
17 BŁĄDEK          RYSZARD          20    972.78  
18 WIECZOREK ADAM  NIEZBORAŁA D     20    943.86  
19 KUPCZAK         PIOTR            18    939.13  
20 DURAK MIROSŁAW  CHOJNACKI OSK    20    899.91  
21 WOTA            RYSZARD          17    895.41      

22 TOMKOWICZ DAMIAN I MARCIN        18    880.48 
23 IGNASZAK JERZY  I BOGDAN         18    830.84  
 
 
KATEGORIA OPEN
 
1 IGNACZAK        TOBIASZ           35   1707.56  
2 MARCINIAK IWONA I ZBIGNIEW        35   1705.03  
3 ŻUCHOWSKI       JAROSŁAW          35   1704.99  
4 WOZNIAK         RADOSŁAW          35   1703.88  
5 NOWAK           TOMASZ            35   1698.48  
6 WIECZOREK       JAROSŁAW          35   1697.50  
7 JARMUDA         BOGDAN            35   1695.96  
8 WITUCKI         WOJCIECH          35   1695.81  
9 JASZYK          STANISŁAW         35   1695.10  
10 IGNASZAK JERZY  I BOGDAN         35   1685.07  
11 BŁĄDEK          RYSZARD          34   1643.19 
12 STRÓŻEWSKI      R I Z            33   1637.23    

13 KACZMAREK       ZDZISŁAW         34   1633.61  
14 GAPIŃSKI        WALENTY          34   1629.34  
15 PTAK            TOMASZ           33   1587.09  
16 MICHALAK        TOMASZ           33   1582.88  
17 JANKA ADRIAN    I MARIAN         32   1556.35  
18 STOLAREK ASIA   I JAREK          31   1517.04  
19 IGNACZAK        WIKTOR           30   1507.77  
20 DURAK MIROSŁAW  CHOJNACKI OSK    31   1483.42 
21 JAROSZ          TADEUSZ          28   1481.64  
22 KOWALSKI WAWRZY I DARIUSZ        28   1479.89  
23 MENDYK          JÓZEF            28   1474.41  
 
MŁODY CHAMPION ODDZIAŁU
 
1 ŻUCHOWSKI  JAROSŁAW     PL-0443-20-10380    5    242.788                                                                          
2 KACZMAREK  ZDZISŁAW     PL-0443-20-3600     5    242.431                                                                          
3 IGNACZAK   TOBIASZ      PL-0443-20-7890     5    242.295   
 
MISTRZOSTWO POLSKI GOŁĘBI MLODYCH
 
   1 WOZNIAK RADOSŁAW             24   885.06                               
   2 ŻUCHOWSKI JAROSŁAW           22   819.86                               
   3 JASZYK STANISŁAW             23   817.63                               
   4 IGNACZAK TOBIASZ             22   814.53                               
   5 STRÓŻEWSKI R I Z             22   810.53                               
   6 JAROSZ TADEUSZ               21   779.12                               
   7 NOWAK TOMASZ                 20   755.59                               
   8 WIECZOREK JAROSŁAW           20   725.93                               
   9 STOLAREK ASIA I JAREK        19   683.53                               
  10 JARMUDA BOGDAN               17   621.91                               
  11 SACHAJDAK BARBARA WŁOD       18   620.30                               
  12 MARCINIAK IWONA I ZBIG       16   594.98                               
  13 KUPCZAK PIOTR                16   594.00                               
  14 JAKUBIAK JACEK PATRYCJ       15   582.07                               
  15 KACZMAREK ZDZISŁAW           16   578.71                               
  16 MICHALAK TOMASZ              16   575.27                               
  17 BŁĄDEK RYSZARD               16   571.46                               
  18 GOROŃSKI JACEK               16   569.57                               
  19 WITUCKI WOJCIECH             15   557.16                               
  20 TOMKOWICZ DAMIAN I MAR       15   548.08                               
  21 DUDA ANDRZEJ                 14   527.89                               
  22 DEREŻYŃSKI JERZY             14   515.00                               
  23 WOTA RYSZARD                 14   496.31        
    
 SUPERMISTRZ ODDZIAŁU

 

1. IGNACZAK TOBIASZ          60 KON    2820.5 PKT

2. JAROSZ TADEUSZ            50 KON   2036,692 PKT

3. KACZMAREK ZDZISŁAW  45 KON  203, 325 PKT

4. DUDA ANDRZEJ                 42 KON 1943,59 PKT

 
 
 
 
 

Informacja w sprawie lotów w kat C i GMP


Dodano 25 maja 2020 o godz. 22:04

W odpowiedzi na pismo w sprawie nie umożliwienia uczestnictwa w tym sezonie gołębiami w lotach kategori "C" ,oraz GMP  zarząd oddziału Wągrowiecko Rogozińskiego informuje iż hodowca chcący uczestniczyć w tych lotach ma możliwość przejśćia i lotowania w innych oddziałach Okręgu Piła.

Jednocześnie informujemy iż zobowiązujemy się zwrócić poniesione koszty przez hodowców w naszym oddziale.


Ostatnio dodane listy konkursoweMyślibórz


5 września 2021

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2021-09-20 13:22

Cedynia


12 września 2021

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2021-09-20 13:19

Cedynia 2


19 września 2021

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2021-09-20 13:17

Ede 2


24 lipca 2021

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2021-08-01 07:19