Aktualności


Podsumowanie Sezonu Lotowego 2018


Dodano 28 listopada 2018 o godz. 16:32

Podsumowanie sezonu lotowego odbędzie się 08,12,18 o godzinie 18,00 w sali OSIR Wągrowiec,

        Zarząd oddziału serdecznie zaprasza wszystkich nagrodzonych hodowców oraz trójki sekczyjnie, jednocześnie zobowiązuje się zarządy sekcji o podanie ilości hodowców którzy będą obecni na spotkaniu.

                                                    DOBRY LOT


Delegaci 2019


Dodano 19 listopada 2018 o godz. 18:27

          Zarząd oddziału informuje podległe sekcje, iż na zebraniach styczniowych należy wybrać delegatów na walne zebranie oddziału według klucza 4:1.

Wągrowiec 1 - 25:4 = 6,25  - 6 delegatów

Rogoźno 2 -    37:4 = 9,25  -  9 delegatów

Mieścisko 3 - 19: 4 = 4,75  -  5 delegatów

Wągrowiec 4- 32:4 = 8         - 8 delegatów

Żnin 6               28:4 = 7        - 7 delegatów

 

Razem Oddział 140 : 4 =  35 delegatów

 

                                                                                                       DOBRY LOT                                                                                                                  


Wystawa Okręgu Piła "Rosko 2018"


Dodano 19 października 2018 o godz. 18:59

POLSKI ZWIĄZEK HODOWCÓW GOŁĘBI POCZTOWYCH

ZARZĄD OKRĘGU PIŁA

UL. Strzelecka 1, 64-920 Piła

Adres do korespondencji: ul. Sportowa 10/1 64-920 Piła

Nr konta: Bank Pocztowy O/Piła 83 1320 1351 2212 8999 2000 0001

NIP: 764-246-56-49

 

KOMUNIKAT

dotyczy Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych - Rosko 2018 –

 Decyzją Zarządu Okręgu organizację Wystawy Gołębi Pocztowych PZHGP Okręgu Piła w 2018 roku powierzono Zarządowi Oddziału Czarnkowsko-Wieleńskiemu. Na zebraniu w dniu 01.10.2018 roku wybrano Komitet Organizacyjny Wystawy, który ustalił jej miejsce i termin – odbędzie się ona w dniach 08 i 09 grudnia 2018 roku w Rosku (Dom Kultury).

 

Skład Komitetu Organizacyjnego:

 Przewodniczący - Krych Roman

 Z-ca przewodniczącego - Sołtysiak Zbigniew

 Sędzia PZHGP - Nowak Roman

 Sekretarz - Bartoszak Michał

Skarbnik - Szukała Dariusz

Gospodarz - Piochacz Zenon

Członkowie - Gogołek Wiesław, Marcinkowski Krzysztof, Paliwoda Stanisław, Niżyński Dawid.

 

Sprawy organizacyjne :

 

1. Deklarację należy wypełnić w jednym egzemplarzu dla każdego wystawionego gołębia wpisując go do odpowiedniej klasy. Rozpatrywane będą tylko deklaracje z okrągłą pieczęcią Okręgu.

 2. Od każdego wystawionego gołębia pobierana będzie opłata w wysokości 5 zł.

3. Zarządy Oddziałów wypełnione i sprawdzone pod względem rzeczowym i merytorycznym karty zgłoszeń wraz z wpłatą przekażą Komitetowi Organizacyjnemu Wystawy do dnia 15 listopada 2018 roku.

 4. Gołębie należy dostarczyć osobiście lub przez konwojenta w czwartek tj. 06 grudnia 2018 roku pomiędzy godz. 18:00, a 20:30.

 5. Zgodnie z regulaminem wystaw PZHGP 20% gołębi z najlepszą oceną sędziowską otrzyma nagrody. Wysokość i podział nagród organizator poda po rozeznaniu pełnej ilości eksponowanych gołębi.

6. Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających w sobotę 08 grudnia 2018 roku od godz. 9:00 do 20:00 oraz w niedzielę 09 grudnia 2018 v roku od godz. 8:00 do 16:00. Cena biletu 10 zł wraz z katalogiem wystawy. Młodzież szkolna oraz kobiety - wstęp wolny. 6. Wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę od godz. 14:00.

 7. Wydawanie gołębi nastąpi po zamknięciu wystawy w niedzielę po godz. 16:30.

8. Organizatorzy mają nadzieję, że na wystawie zaprezentowana zostanie jak największa ilość najlepszych gołębi w poszczególnych klasach.

9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyjęcia gołębia na wystawę.

10.Tradycyjnie na wystawie dokonany zostanie wybór reprezentacji Okręgu Piła na 67 Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych organizowaną przez PZHGP.

11.Komitet organizacyjny przypomina także o podjętej przez Zarząd Okręgu Piła uchwale, która zobowiązuje hodowców sklasyfikowanych we współzawodnictwie na poziomie Okręgu w 2018 roku do wystawienia gołębi na wystawie. Hodowca, który nie podporządkuje się tej uchwale nie zostanie sklasyfikowany we współzawodnictwie okręgowym w 2019 roku (nie dotyczy mistrzostwa Regionu i Polski). Poniżej lista hodowców z poszczególnych Oddziałów zobligowanych do zgłoszenia gołębi na wystawę:

Oddział Chodzież (0270) Lisiewicz Sławomir, Lisiewicz Alina, Maślanka Rafał, Maślanka Piotr, Trznadel Tadeusz, Piętka Zbigniew, Panek H i T.

 Oddział Pilsko-Złotowski (0271) Michałek Andrzej, Rudnicki Waldemar, Sołtysiak Zb. -Tausz J., Chyła Wiesław, Pela Andrzej, Kin Krzysztof, Kin Halina, Kin Wioletta.

 Oddział Trzcianka (0272) Sasiński Sł.+M., Indrzejczak Zdzisław, Koza Waldemar, Bielecki Andrzej, Kurylczyk Antoni, Dobosz Zdzisław, Kościński Arkadiusz.

 Oddział Czarnkowsko-Wieleński (0425) Matkowski Marek, Krych Roman, Gogołek Wiesław, Wardęga Sebastian, Graś Mariusz, Norkowski Wiesław, Sobek Tadeusz, Jastrzębski R+T, Ostrowski Arkadiusz, Śmierzchalski Jan, Bilski R+R, Niżyński Dawid, Pertek Radosław, Przesłański Maciej, Mądrawski Jacek, Błoch Leszek.

Oddział Wągrowiecko-Rogoziński (0443) Duda Andrzej, Żuchowski Jarosław, Jarosz Tadeusz, Pijanowski Sławomir, Kaczmarek Zdzisław.

 

 Na wystawie będą obowiązywały następujące kategorie:

 

Kategoria STANDARD (samczyki) Konkursy zdobyte w latach 2017–2018, łącznie 2.500 kkm uzyskanych na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie i 20 hodowców. W 2018 roku minimum 30% obowiązującego kilometrażu tj. 750 kkm.

 

Kategoria STANDARD (samiczki) Konkursy zdobyte w latach 2017–2018, łącznie 2.000 kkm uzyskanych na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział w locie i 20 hodowców. W 2018 roku minimum 30% obowiązującego kilometrażu tj. 600 kkm.

 

 Kategoria STANDARD MŁODE (samczyki) Łącznie 3 konkursy zdobyte w 2018 roku na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie.

Kategoria STANDARD MŁODE (samiczki) Łącznie 3 konkursy zdobyte w 2018 roku na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie.

 

 Kategoria SPORT A Gołębie, które zdobyły w latach 2017–2018 łącznie 10 konkursów na bazie 1:5 przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: 100 – 400 km, łączny kilometraż minimum 1.500 kkm.

 

Kategoria SPORT B Gołębie, które zdobyły w latach 2017–2018 łącznie 8 konkursów na bazie 1:5 przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: 300 – 600 km, łączny kilometraż minimum 2.800 kkm.

 

 Kategoria SPORT C Gołębie, które zdobyły w latach 2017–2018 łącznie 6 konkursów na bazie 1:5 przy minimum 150 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: powyżej 500 km, łączny kilometraż minimum 3.300 kkm.

 

Kategoria SPORT D Gołębie z 11 konkursami w latach 2017–2018, łączny kilometraż minimum 3.500 kkm wg klucza: · od 100 – 400 km minimum 3 konkursy (maksymalnie 5 konkursów) · od 300 – 600 km minimum 2 konkursy (maksymalnie 6 konkursów) · powyżej 500 km minimum 1 konkurs (maksymalnie 3 konkursy)

 

 Kategoria SPORT E MARATON Gołębie, które zdobyły w latach 2017–2018 łącznie 4 konkursy na bazie 1:5 przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: powyżej 700 km.

 

Kategoria F (Młode) Gołębie młode, które zdobyły w roku 2018 łącznie 3 konkursy na bazie 1:5 z lotów przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: powyżej 100 km, łączny kilometraż minimum 300 kkm.

 

Kategoria G (Roczne) Gołębie roczne, które zdobyły w roku 2018 łącznie 5 konkursów na bazie 1:5 z lotów przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: powyżej 100 km, łączny kilometraż minimum 500 kkm.

 

Kategoria H (Dorosłe) Gołębie, które zdobyły w roku 2018 łącznie 6 konkursów na bazie 1:5 z lotów przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: powyżej 300 km, łączny kilometraż minimum 1.800 kkm.

 

Kategoria SPORT W (WYCZYN DOROSŁE) Gołębie, które zostaną sklasyfikowane wg najwyższego konkurso–kilometrażu uzyskanego w latach 2017–2018 z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5.

 

 Kategoria S (Specjalna Młode) Gołębie młode, które zdobyły w roku 2018 łącznie 2 konkursy na bazie 1:5 z lotów przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość powyżej 100 km, łączny kilometraż minimum 200 kkm.

 

W poszczególnych kategoriach gołębie zostaną sklasyfikowane:

- kategorie STANDARD (dorosłe i młode) oraz S (Młode) - wg oceny sędziowskiej,

- kategorie SPORT: A, B, C, D, E, F, G, H - wg najniższego coefficjentu.

- w kategorii W (Wyczyn) - wg najwyższego konkurso-kilometrażu.

 

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców i miłośników gołębi pocztowych wraz z rodzinami do wzięcia udziału w wystawie. Jest to doskonała okazja do promowania naszego stowarzyszenia i pięknego hobby, a także do poszerzania wiedzy o pokroju gołębia pocztowego. Ponadto takie spotkania dają możliwość nawiązywania nowych znajomości i wymiany doświadczeń hodowlano- lotowych. Komitet Organizacyjny zwraca się z prośbą do Zarządów Oddziałów podległych PZHGP Okręg Piła o umieszczenie komunikatu o wystawie okręgowej na oddziałowych stronach internetowych, a także rozpowszechnieniu informacji o jej organizacji wśród wszystkich Hodowców i znajomych.

 

Za Komitet Organizacyjny:

 

 Sekretarz                         Prezes Okręgu                                   Przewodniczący

 Bartoszak Michał            Sołtysiak Zbigniew                                Krych Roman

 


Wyniki współzawodnictwa lotowego oddziału.


Dodano 17 września 2018 o godz. 19:30

Oddział Wągrowiecko – Rogoziński

Mistrzostwo Tradycyjne

1  JAROSZ  TADEUSZ              59   3400.15                                                                                                 2  PIJANOWSKI SŁAWOMIR          59   3399.64                                                                                          3  KACZMAREK ZDZISŁAW           59   3392.34                                                          

4  DUDA ANDRZEJ                 58   3356.87                                                         

5  JANKA ADRIAN I MARIAN        58   3315.27                                                                                            6  PTAK TOMASZ                  57   3208.25                                                          

7  KOŚMIDER MIECZYSŁAW          56   3175.93                                                          

8  KOŚMIDER ADAM                55   3122.29                                                          

9  KOWALSKI WAWRZY I DARIUSZ    54   3056.07                                                          

10 TOMKOWICZ DAMIA I MARCIN     53   2903.44                                                          

11 MARCINIAK KASIA I ZBIGNIEW   52   2830.57                                                          

12 IGNACZAK TOBIASZ             53   2827.43                                                          

13 MARSZAŁEK  KRZYSZTOF         49   2735.28                                                          

14 PĘDZIŃSKI  K I Ł             45   2724.28                                                          

15 JASZYK STANISŁAW             49   2694.20                                                          

16 PIKUŁA KAROL                 50   2665.58                                                                                                 17 MARKIEWICZ JAN               46   2530.00                                                          

18 WIECZOREK JAROSŁAW           45   2402.66                                                          

19 NOWICKI KRZYSZTOF            45   2384.78                                                          

20 SKIBIŃSKI MAREK              44   2362.01                                                          

21 ŻUCHOWSKI JAROSŁAW           43   2228.57                                                          

22 WIECZOREK WALDE I ŁUKASZ     42   2193.72                                                         

23 KUPCZAK PIOTR                38   2002.97   

 
 
Kategoria OPEN
                                                       
1  DUDA ANDRZEJ                  39    703.13                                                           2  PIJANOWSKI SŁAWOMIR           39    803.50                                                          3  JAROSZ TADEUSZ                39    915.96                                                         
4  KACZMAREK ZDZISŁAW            39   1236.19                                                          
5  JANKA ADRIAN I MARIAN         39   2042.56                                                          
6  KOŚMIDER ADAM                 39   3072.05                                                          
7  KOŚMIDER MIECZYSŁAW           38   1676.40                                                         
8  PTAK TOMASZ                   37   1601.31                                                          
9  KOWALSKI WAWRZY I DARIUSZ     37   2064.09                                                          
10 TOMKOWICZ DAMIA I MARCIN      36   2341.57                                                          
11 MARCINIAK KASIA I ZBIGNIEW    36   2656.55                                                         
12 SKIBIŃSKI MAREK               35   2826.87                                                         
13 PIKUŁA KAROL                  34   1592.23                                                         
14 MARKIEWICZ JAN                34   2855.33                                                          
15 IGNACZAK TOBIASZ              33   1568.18                                                          
16 WIECZOREK JAROSŁAW            33   2661.19                                                         
17 MARSZAŁEK KRZYSZTOF           33   2682.26                                                         
18 PĘDZIŃSKI K I Ł               33   3001.68                                                          
19 JASZYK STANISŁAW              32   2174.67                                                         
20 NOWICKI KRZYSZTOF             32   2315.20                                                          
21 WIECZOREK WALDE I ŁUKASZ      30   1496.79                                                         
22 KUPCZAK PIOTR                 30   2720.63                                                          
23 MUCHA MARIAN                  28   2858.95  
 
     

Champion Oddziału

1.Pijanowski Sławomir Pl-0443-15-1080  1/0  12 kon ceoff 534.87

2.Kośmider Mieczysław Pl-040-13-8783   0/1  12 kon ceoff 816.25

3.Jarosz Tadeusz      Pl-0443-14-2048  1/0  12 kon coeff 839.27

 

 

Kategoria A

 

1. Duda Andrzej       coeff. 281.69

2. Pikuła Karol       coeff. 496.21

3. Żuchowski Jarosław coeff. 525.70

4.Janka Adrian i Marian coeff. 551.89

5. Wieczorek Waldek i Łukasz coeff. 581.36

6.Jarosz Tadeusz coeff. 646.30

7. Nowicki Krzysztof coeff. 747.80

8.Ptak Tomasz coeff.828.31

9.Kaczmarek Zdzisław coeff.1069.45

 

 

Lotnik kat A

 

Pijanowski Sławomir  Pl-0443-15-1090 1/0  coeff 7.68

 

Kategoria B

 

1. Żuchowski Jarosław  coeff. 227.91

2. Jarosz Tadeusz      coeff. 260.22

3. Pijanowski Sławomir coeff. 286.77

4. Ptak Tomasz coeff.442.45

5.Kaczmarek Zdzisław coeff.644.33

6.ignaczak Tobiasz coeff.741.26

7.Markiewicz Jan coeff.838.04

8.Duda Andrzej coeff. 1112.64

9. Tomkowicz Damian coeff.1354.32

10. Kośmider Adam coeff.1455.90                                                                                                  

11.Kaźmierczak Jerzy coeff.1463.29

12.Skibiński Marek coeff.1650.67

 

Lotnik kat B

 

Jarosz Tadeusz     Pl-0443-16-10236 0/1 coeff. 11.12

 

Kategoria C

 

1.Duda Andrzej        coeff. 238.83

2.Kośmider Mieczysław coeff. 468.53

3. Kaczmarek Zdzisław coeff. 571.05

4.Ptak Tomasz coeff.743.74

5.Marszałek Krzysztof coeff.1026.20

6.Pędziński K i Ł coeff. 1363.32

 

Lotnik kat C

 

Duda Andrzej        Pl-0443-16-3605  1/0 ceoff. 31.91

 

Kat  Maraton

 

1.Pijanowski Sławomir  ceoff. 160.01

2.Jarosz Tadeusz       coeff. 248.37

3. Kaczmarek Zdzisław  coeff. 259.83

4. Kowalski Wawrzyn i Dariusz coeff.450.50

5. Kośmider Adam coeff. 521.98

6. Pędziński K iŁ coeff. 640.87

 

Lotnik kat Maraton

 

Pijanowski Sławomir  Pl-0443-15-1026  0/1 coeff. 11.68

 

Kat D

 

1. Duda Andrzej       coeff. 1675.74

2. Kaczmarek Zdzisław coeff. 2284.83

 

Lotnik kat D

 

Kaczmarek Zdzisław  Pl-0443-15-5758  9 kon ceoff. 479.42

 

 

Kategoria GMP

 

1. Jarosz Tadeusz      35 konk.  1834.44 pkt

2. Kaczmarek Zdzisław  35 konk.  1791.86 pkt

3. Kośmider Mieczysław 34 konk.  1744.41 pkt

4.Pijanowski Sławomir 33 kon k. 1702.48 pkt

5. Duda Andrzej 31 konk. 1596.83 pkt

6. Janka Adrian i Marian 32 konk. 1588.48 pkt

7.Ptak Tomasz  31 konk 1533.22 pkt

8.Żuchowski Jarosław 30 konk. 1526.93 pkt

9.Ignaczak Tobiasz 31 konk. 1484.23 pkt

10. Jaszyk Stanisław 27 konk. 1312.14 pkt

11. Marszałek Krzysztof  26 konk. 1304.15 pkt

12.Kowalski Wawrzyn i Dariusz 26 konk. 1288.89 pkt

13. Marciniak Kasia i Zbigniew 26 konk. 1273.67 pkt

 

Gołębie Roczne

 

1.       Duda Andrzej 19 konk. 891.77 pkt

2.       Kowalski Wawrzyn i Dariusz 14 konk. 700.27 pkt

3.       Wieczorek Waldek i Łukasz 14 konk. 492.01 pkt

 

Lotniki Roczne

 

 

1 Jarosz Tadeusz Pl-0443-17-3601  1/0  8 kon coeff. 385.10

2. Duda Andrzej  Pl-0443-17-10155 1/0  6 kon coeff. 348.41

 

Gołębie Młode

 

Mistrzostwo Tradycyjne

 

1  SACHAJDAK WŁODZIMIERZ        28    812.08     
2  PLEWA ŁUKASZ                 25    723.42     
3  JANKA JERZY                  25    723.05     
4  DUDA ANDRZEJ                 24    720.09     
5  STOLAREK ASIA I JAREK        24    686.64    
6  JANKA ADRIAN I MARIAN        23    643.07     
7  WIECZOREK JAROSŁAW           22    634.03    
8  KUPCZAK PIOTR                21    620.23    
9  WIECZOREK ADAM               20    584.27                                           10 JAKUBIAK JACEK               19    570.62    
11 MICHALAK TOMASZ              20    554.11     
12 MALCZEWSKI BOGUSŁAW          18    511.93     
13 KAZMIERCZAK JERZY            16    469.29     
14 SMOTER WACŁAW KUCZEK TADEK   15    421.66     
15 NOWICKI KRZYSZTOF            13    392.44     
16 WIECZOREK ŁUKAS I JULIAN     13    392.11     
17 WIECZOREK WALDE I ŁUKASZ     13    390.52    
18 WOZNIAK RADOSŁAW             13    373.16     
19 NOWAK TOMASZ                 13    371.77     
20 PIJANOWSKI SŁAWOMIR          13    369.52     
21 IMBIEROWICZ SŁAWOMIR         11    331.43    
22 MUCHA MARIAN                 11    328.66     
23 GORZELAK JERZY               11    325.66  
  

Kategoria  7 z całości

 

  1  WIECZOREK WALDE I ŁUKASZ       28    850.02    
  2  WIECZOREK JAROSŁAW             28    849.20     
  3  PIĄTEK MAREK                   28    842.34     
  4  JANKA JERZY                    28    833.21     
  5  WIECZOREK ADAM                 28    828.65     
  6  DUDA ANDRZEJ                   28    826.15     
  7  MARKIEWICZ JAN                 28    814.98     
  8  SACHAJDAK WŁODZIMIERZ          27    784.64     
  9  JANKA ADRIAN I MARIAN          27    784.10     
  10 PLEWA ŁUKASZ                   26    772.78     
  11 SMOTER WACŁAW KUCZEK TADEK     26    742.05     
  12 KUPCZAK PIOTR                  24    720.09     
  13 NOWAK TOMASZ                   24    701.91     
  14 MARSZAŁEK KRZYSZTOF            24    699.92     
  15 KAZMIERCZAK JERZY              23    697.70     
  16 NOWICKI KRZYSZTOF              23    693.67     
  17 STOLAREK ASIA I JAREK          23    661.41     
  18 MICHALAK TOMASZ                23    641.73     
  19 MALCZEWSKI BOGUSŁAW            22    631.41     
  20 JAKUBIAK JACEK                 21    631.03     
  21 GORZELAK JERZY                 21    596.84     
  22 CYGANIAK AGA I JAREK           19    567.89     

     23 WIECZOREK ŁUKAS I JULIAN       19    557.44   

 

   Kategoria Mistrzostwo Polski Gołębi Młodych
 
   1 SACHAJDAK WŁODZIMIERZ   620   6  22   812.03                               
   2 JANKA JERZY             409   4  21   785.09                               
   3 STOLAREK ASIA I JAREK   621   6  21   763.52                               
   4 DUDA ANDRZEJ            210   2  21   762.71                               
   5 PLEWA ŁUKASZ            414   4  20   728.71                               
   6 JAKUBIAK JACEK          215   2  19   684.26                               
   7 KUPCZAK PIOTR           307   3  18   680.12                               
   8 WIECZOREK ADAM          214   2  18   673.31                               
   9 JANKA ADRIAN I MARIAN   106   1  19   669.28                               
  10 WIECZOREK JAROSŁAW      324   3  17   622.90                               
  11 MICHALAK TOMASZ         425   4  17   600.88                               
  12 MALCZEWSKI BOGUSŁAW     412   4  16   556.29                               

  13 KAZMIERCZAK JERZY       301   3  13   486.32       

 

Młody Champion Oddziału

 

1 JANKA JERZY           PL-0253-18-2782       4    122.526                                                                          
2 JANKA JERZY           PL-0253-18-2763       4    118.533                                                                          
3 JANKA JERZY           PL-0443-18-4736       4    118.183                                                                          Oddział Wągrowiecko – Rogoziński

                                                                        SUPER MISTRZ ODDZIAŁU

1. DUDA  ANDRZEJ               38 KONK. 1945,1 PKT

2. KACZMAREK ZDZISŁAW  34 KON . 1873,79 PKT

3. IGNACZAK TOBIASZ          31 KON. 1441,58 PKT


Skladanie wyników golebi dorosłych


Dodano 19 sierpnia 2018 o godz. 07:19

W piatek o godz. 19.00 odbedzie sie zebranie zarzadu i trojek sekcyjnych w celu weryfikacji wynikow golebi dorosłych. Zarzad oddziału

Odjazd kabiny na lot nr 1 Baczyna


Dodano 15 sierpnia 2018 o godz. 19:12

Odjazd kabiny

Żnin -  godz 18.45

Mieścisko - godz 20.15

Wągrowiec - godz. 21.00

Rogoźno - godz. 22.00

                                    DOBRY LOT


ODJAZD KABINY NA TRENING Z WRONEK


Dodano 8 sierpnia 2018 o godz. 15:00

ODJAZDY KABINY :

ŻNIN GODZ.- 19.30

WĄGROWIEC 4 - 21.15

ROGOŹNO - 22.00

 

                                                            DOBRY LOT


Zmiany w odjazdach kabiny


Dodano 3 sierpnia 2018 o godz. 08:28

Wagrowiec 5.30 Rogoźno 6.15

Oddziałowy trening gołębi młodych


Dodano 27 lipca 2018 o godz. 20:54

Zarząd oddziału informuje iż 04.08.18 odbędzie się trening gołebi młodych z miejscowości Boruszyn natomiast 11.08.18 z miejscowości Wronki.

Odjazdy kabiny na Boruszyn

Żnin godz 6.00

Wągrowiec 2 godz 7.15

Rogoźno godz. 8.00

                                                                                                           DOBRY LOT


Kostrzyn n/Odrą


Dodano 6 maja 2018 o godz. 07:33

Start gołębi z miejscowości Kostrzyn n/Odrą godz. 7.15.

Dobry Lot


Komunikat nr 1/2018


Dodano 27 lutego 2018 o godz. 15:54

 KOMUNIKAT NR 1/2018 Zarządu Oddziału

Wągrowiecko Rogozińskiego

 

1.         W dniu 17 lutego 2018r na zjeździe delegatów Oddziału Wągrowiecko – Rogozińskiego nastąpiły zmiany personalne w zarządzie Oddziału, oraz  zostały ustalone warunki współzawodnictwa lotowego w Oddziale na 2018r. oraz wysokości składki.

2.         Delegaci w tajnym głosowaniu odwołali z członka zarządu oddziału kol. Krystian Pędziński i kol. Kaczmarek Zdzisław. Skład zarządu został uzupełniony o kol. Wieczorek Jarosław oraz Pijanowski Sławomir.

3.Składka członkowska 300zł płatna do 15 kwietnia.

·         Tandem 350zł

·         Uczniowie 150 zł

·         Nowo wstępujący uczeń lotujący na młode 75 zł.

·         Nowo wstępujący lotujący na młode 150zł.

·         Nowo wstępujący płaci 100 zł na kabinę.

 

4.Spisy gołębi dorosłych wraz z opłatą 2, 5 zł, od szt. należy oddać do 06.04.2018 r.

5.Spisy gołębi młodych wraz z opłatą 2 zł, od szt. należy oddać do 20.07.2018 r. Po tych terminach spisy nie będą przyjmowane.

6.Opłata na obrączki rodowe (1.01 zł za szt.) oraz obrączki olimpijskie DERBY ( 1.51 zł za szt.) na 2019 r. do 15 maja 2018 r.  Obrączki zamówione po tym terminie opłata 1.50zł, olimpijskie 2 zł.

7.Do 10.05.18 należy przekazać do sekretarza oddziału oraz na adres email: adamw@op.pl wykaz członków sekcji za pierwsze półrocze i do 25.10.18 za drugie półrocze.

9.Spisy gołębi dorosłych do GMP należy oddać w jednym egzemplarzu.  Spisy do oddziału oddajemy w dwóch  egzemplarzach z pieczątkom od weterynarza potwierdzającą szczepienie gołębi! Spisy oddajemy wydrukowane z komputera !!!

10.Wymogi współzawodnictwa o Mistrzostwo Oddziału, Okręgu, Rejonu i GMP.

 

Kat. A – 6 gołębi po 3 konkursy w lotach 100 – 400 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 360 km.

Kat. B – 5 gołębi po 3 konkursy w lotach 300 – 600 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 900 km.

Kat. C – 4 gołębie po 3 konkursy w lotach powyżej 500 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1500 km.

Kat. Maraton – 3 gołębie po 2 konkursy w lotach powyżej 700 km. Łączny kilometraż na jednego gołębia nie mniej niż 1400 km.


O kolejności lokat na liście współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Polski w Kategoriach, decyduje suma wykładnika wydajności lotowej gołębia (coefficjentów) uzyskanych przez poszczególne gołębie zaliczane do współzawodnictwa. Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku.

GMP – O końcowym wyniku decyduje suma punktów zdobytych przez gołębie seryjne ( 5 sztuk) z 7

wybranych przez Hodowcę lotów z pośród ujętych w planie lotów z zachowaniem poniższych

zasad:

- 3 loty od 300 do 500 km,

- 3 loty od 500 do 700 km,

- 1 loty powyżej 700 km,

Punkty do GMP wyliczane są ze spadkiem 20%, z zachowaniem zasady, że pierwszy gołąb

zdobywa:

- w lotach od 300 do 500 km - 40 punktów,

- w lotach od 500 do 700 km - 60 punktów,

- w lotach powyżej 700 km - 80 punktów.

Wyniki należy liczyć do drugiego miejsca po przecinku.

 Kat. Mistrzostwo Gołębi Młodych – udział biorą wszystkie gołębie zgłoszone na spisie, współzawodnictwo wg regulaminu „Mistrzostwa Polski Gołębi Młodych.:

 

1.     Regulamin współzawodnictwa o mistrzostwo Oddziału:

·         Mistrzostwo Tradycyjne z 13 lotów:

Liczy się pierwsze 5golebi z 50 z listy oddziałowej według punktów potem konkursów.

Z lotów Ede 3 gołębie z całości spisu.

 

·         Kat. Liga z 13 lotów:

Liczy się pierwsze 3 gołębie z całości spisu, według coefficjentu.

 

·         Kat. Super Mistrz:

4 gołębie dorosłe typowane przed pierwszym wkładaniem

4 gołębie roczne typowane przed pierwszym wkładaniem

4 gołębie młode typowane przed pierwszym wkładaniem

Liczy się suma konkursów a następnie punktów.

 

·         Kat. Champion Oddziału:

Najlepsze 3 gołębie. Liczy się liczba konkursów a potem punktów następnie konkurso - kilometry.

 

·         Kat. Mistrz gołębi rocznych:

4 gołębie z największą ilością konkursów a potem punktów.

Najlepszy lotnik z największą ilością konkursów potem punktów następnie konkurso - kilometry.

 

·         Kat. Mistrzostwo Gołębi Młodych:

Mistrzostwo Tradycyjne liczy się seria 15/8 gołębi z całego spisu typowane przed lotem..

Mistrzostwo kategorii Open liczy się pierwsze 7 gołębi z całości spisu.

Trzy najlepsze  lotniki z całości, liczą się konkursy potem punkty następnie konkurso – kilometry

Mistrzostwo Polski gołębi młodych liczy się seria 15/8 z trzech wybranych przez hodowcę lotów zaliczanych do MP

Najlepszy lotnik

2.     Mistrzostwo kategorii A, B, C, M i GMP:

O kolejności lokat na liście współzawodnictwa lotowego o Mistrzostwo Oddziału, Okręgu, Rejonu w kat. A, B, C, M i Młode decyduje suma wykładnika wydolności lotowej gołębia (coefficjent) uzyskanych przez poszczególne gołębie zaliczane do współzawodnictwa.

 

3.     Podział nagród:

W poszczególnych kategoriach, klasach puchary otrzymują:

3 mistrzów oraz najlepsze lotniki.

·         Gołębie koszowane na loty konkursowe w sezonie lotowym 2018 i latach następnych obowiązkowo muszą posiadać numer telefonu Hodowcy umieszczony, jako naklejka na obrączce elektronicznej lub jako oddzielny znacznik z numerem telefonu, zapięty na nodze gołębia, gołębie z zagranicznymi obrączkami zgłaszane na spisach lotowych muszą posiadać kartę własności oraz oryginalny rodowód z podpisem hodowcy, od którego zostały otrzymane/ zakupione.

 

Zarząd oddziału na zebraniu w dniu 11.03.2018 podjął następujące uchwały:

- sprzedaż kabiny do transportu gołębi wraz z przyczepą.

- rozwiązanie sekcji Kiszkowo i przydzielenie jej członków do sekcji Rogoźno,

-powołanie punktu wkładań dla sekcji Żnin w Żninie.

 

 

         SEKRETARZ                                                ZA ZARZĄD                                                             PREZES       

     Tobiasz Ignaczak                                                                                                                Woźny Krzysztof

 


Zebranie sprawozdawcze delegatów Okręgu Piła


Dodano 14 lutego 2018 o godz. 20:07

Zzebranie delegatów Okręgu Piła odbędzie się 03.03.18 o  godz.11.00 w stołówce szkolnej za sądem tam gdzie zakończenie sezonu.

Obecność tylko delegatów OBOWIĄZKOWA

 

 

 

 


Sprzedaż zegara


Dodano 10 lutego 2018 o godz. 18:17

Kolega z naszego Oddziału ma do sprzedania zegar Vizion Vip + klucz + zasilacz + smycz

Zegar satelitarny GPS

Obrączki elektroniczne - 175 szt (oryginalne)

Antena wlotowa AN1 Premium - 2 szt

Drukarka

Kabel 15m

Końcówka antenowa

Telefon Simens do SMS (powiadamia gdy gołębia odbije antena)

Zegar ma 2 lata

Cena zestawu 2900 zł

Tel. 508 097 909


Walne zebranie delegatów


Dodano 2 lutego 2018 o godz. 18:29

W dniu 17.02.2018 o godz. 17.00 w Rogozinskim Centrum Kultury odbędzie się sprawozdawcze zebranie delegatów na które serdecznie zaprasza zarząd oddziału.

Kabina


Dodano 10 stycznia 2018 o godz. 16:20

W zakładce "Galeria" w katalogu "Kabina 2018" dostępne są zdjęcia kabiny, którą nasz Oddział zamierza kupić i na kupno której Zarząd Oddziału wyraził zgodę.


Komunikat nr 2/2017


Dodano 15 grudnia 2017 o godz. 19:43

KOMUNIKAT NR2/2017

 

           W dniu 14.12.2017 odbyło się zebranie zarządu oddziału Wągrowiecko – Rogozińskiego, na którym po rezygnacji z sekretarza oddziału kol Kaczmarek Zdzisław wybrano nowego kolegę Ignaczak Tobiasz.

       Zarząd oddziału podjął uchwałę, iż nie zostaną wydane obrączki rodowe na 2018 hodowcą, którzy nie uiścili składki na kabinę w wysokości 100 złotych uchwaloną przez delegatów oddziału na zebraniu sprawozdawczym.

       Na zebraniu uchwalono i zatwierdzono plan lotów gołębi dorosłych jak i młodych, na 2018 który znajduje się na stronie oddziałowej.

                                                                                                                          Dobry Lot


Podsumowanie Sezonu Lotowego


Dodano 20 listopada 2017 o godz. 17:29

Podsumowanie sezonu lotowego Oddziału Wągrowiecko - Rogozińskiego wraz z rozdaniem nagród odbędzie sie 09.12.17 o godz.17 .00 w OSIR Wągrowiec

                                                                                                                          .Zarząd


Wystawa Okręgu Piła "Rosko 2017"


Dodano 22 października 2017 o godz. 19:07

POLSKI  ZWIĄZEK  HODOWCÓW  GOŁĘBI  POCZTOWYCH

 
 

 

 

               ZARZĄD OKRĘGU PIŁA

                  UL. Strzelecka 1, 64-920 Piła

                     Adres do korespondencji: ul. Sportowa 10/1  64-920 Piła

                      Nr konta: Bank Pocztowy O/Piła  83 1320 1351 2212 8999 2000 0001

                        NIP: 764-246-56-49

 

 

 

KOMUNIKAT

dotyczy Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych                                           - Rosko 2017 -

 

Decyzją Zarządu PZHGP Okręgu Piła organizację Okręgowej Wystawy Gołębi Pocztowych w 2017 roku powierzono Zarządowi Oddziału Czarnkowsko- Wieleńskiemu. Na zebraniu w dniu 18.10.2017     roku wybrano Komitet Organizacyjny Wystawy, który ustalił jej miejsce i termin – odbędzie się ona w dniach 02 i 03 grudnia 2017 roku w Rosku (Dom Kultury).

 

Skład Komitetu Organizacyjnego:

Przewodniczący                                                     -  Krych Roman

Z-ca przewodniczącego                                        -  Sołtysiak Zbigniew

Sędzia PZHGP                                                       -  Nowak Roman

Sekretarz                                                                 -  Bartoszak Michał

Skarbnik                                                                  -  Szukała Dariusz

Gospodarz                                                               -  Piochacz Zenon

Członkowie                                                                         - Gogołek Wiesław, Marcinkowski Krzysztof, Paliwoda Stanisław, Niżyński Dawid, Kupczyk Kazimierz.

 

Sprawy organizacyjne

 1. Deklarację należy wypełnić w jednym egzemplarzu dla każdego wystawionego gołębia wpisując go do odpowiedniej klasy. Rozpatrywane będą tylko deklaracje z okrągłą pieczęcią Okręgu.
 2. Od każdego wystawionego gołębia pobierana będzie opłata w wysokości 5 zł.
 3. Zarządy Oddziałów wypełnione i sprawdzone pod względem rzeczowym                                i merytorycznym karty zgłoszeń wraz z wpłatą przekażą Komitetowi Organizacyjnemu Wystawy do dnia 15 listopada 2017 roku.
 4. Gołębie należy dostarczyć osobiście lub przez konwojenta w czwartek tj.                      30 listopada  2017 roku pomiędzy godz. 18:00,  a 21:00.
 5. Zgodnie z regulaminem wystaw PZHGP 20% gołębi z najlepszą oceną sędziowską otrzyma nagrody. Wysokość i podział nagród organizator poda po rozeznaniu pełnej  ilości eksponowanych gołębi.
 6. Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających w sobotę 02 grudnia 2017 roku                      od godz. 9:00 do 20:00 oraz  w niedzielę 03 grudnia 2017 roku od godz. 8:00 do 16:00.  Cena biletu 10 zł wraz z katalogiem wystawy. Młodzież szkolna oraz kobiety - wstęp wolny.
 1. Wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę od godz. 14:00.
 2. Wydawanie gołębi nastąpi po zamknięciu wystawy w niedzielę po godz. 16:30.
 3. Organizatorzy mają nadzieję, że na wystawie zaprezentowana zostanie jak największa ilość najlepszych gołębi w poszczególnych klasach.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nie przyjęcia gołębia na wystawę.
 5. Tradycyjnie na wystawie dokonany zostanie wybór reprezentacji Okręgu Piła na  67 Ogólnopolską Wystawę Gołębi Pocztowych organizowaną przez PZHGP.

 

Na wystawie będą obowiązywały następujące kategorie: 

 

 1. Kategoria  STANDARD  (samczyki) 

Konkursy zdobyte w latach 2016–2017, łącznie 2.500 kkm uzyskanych na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział               w locie i 20 hodowców. W 2017 roku minimum 30% obowiązującego kilometrażu tj. 750 kkm.

 

 1. Kategoria  STANDARD (samiczki) 

Konkursy zdobyte w latach 2016–2017, łącznie 2.000 kkm uzyskanych na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimalnej ilości 150 gołębi biorących udział              w locie i 20 hodowców.  W 2017 roku minimum 30% obowiązującego kilometrażu tj. 600 kkm.

 

 1. Kategoria  STANDARD  MŁODE  (samczyki) 

Łącznie 3 konkursy zdobyte w 2017 roku na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie.

 

 1. Kategoria  STANDARD  MŁODE  (samiczki) 

Łącznie 3 konkursy zdobyte w 2017 roku na bazie 1:5 z lotów powyżej 100 km przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie.

 

 

 1. Kategoria  SPORT  A    

Gołębie, które zdobyły w latach 2016–2017 łącznie 10 konkursów na bazie 1:5 przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: 100 – 400  km, łączny kilometraż minimum 1.500 kkm.      

                                                       

 1. Kategoria  SPORT  B 

Gołębie, które zdobyły w latach 2016–2017  łącznie 8  konkursów na bazie 1:5 przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: 300 – 600  km, łączny kilometraż minimum 2.800 kkm.

 

 1. Kategoria  SPORT  C

Gołębie, które zdobyły w latach 2016–2017   łącznie 6  konkursów na bazie 1:5 przy minimum 150 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: powyżej 500  km, łączny kilometraż minimum 3.300 kkm.

 

 1. Kategoria  SPORT  D

Gołębie z 11 konkursami w latach 2016–2017, łączny kilometraż minimum                3.500 kkm wg klucza:

·         od 100 – 400  km minimum 3 konkursy (maksymalnie 5 konkursów)

·         od 300 – 600  km minimum 2 konkursy (maksymalnie 6 konkursów)

·         powyżej  500  km minimum 1 konkurs (maksymalnie 3 konkursy)

 

 1. Kategoria  SPORT  E  MARATON

Gołębie, które zdobyły w latach 2016–2017 łącznie 4  konkursy na bazie 1:5 przy minimum 250 wkładanych gołębi i 50 hodowców uczestniczących w locie.            Odległość lotów: powyżej 700  km.

 

 1. Kategoria  F  (Młode)

Gołębie młode, które zdobyły w roku 2017 łącznie 3 konkursy na bazie 1:5                      z lotów przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących              w locie. Odległość lotów: powyżej 100  km, łączny kilometraż minimum 300 kkm.

 

 1. Kategoria  G  (Roczne)

Gołębie roczne, które zdobyły w roku 2017 łącznie 5 konkursów na bazie 1:5               z lotów przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących              w locie. Odległość lotów: powyżej 100  km, łączny kilometraż minimum 500 kkm.

 

 

 

 

 1. Kategoria  H  (Dorosłe)

Gołębie, które zdobyły w roku 2017 łącznie 6 konkursów  na bazie 1:5 z lotów przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość lotów: powyżej 300  km, łączny kilometraż minimum 1.800  kkm.

 

 1. Kategoria  SPORT  W (WYCZYN DOROSŁE)

Gołębie, które zostaną sklasyfikowane wg najwyższego konkurso–kilometrażu uzyskanego w latach 2016–2017 z list konkursowych sporządzonych na bazie 1:5.

 

 1. Kategoria  S  (Specjalna Młode)

Gołębie młode, które zdobyły w roku 2017 łącznie 2 konkursy  na bazie 1:5 z lotów przy minimum 250 wkładanych gołębi i 20 hodowców uczestniczących w locie. Odległość powyżej 100  km, łączny kilometraż minimum 200 kkm.

 

W poszczególnych kategoriach gołębie zostaną sklasyfikowane:

  -  kategorie STANDARD (dorosłe i młode) oraz S (Młode) - wg oceny sędziowskiej,

  -  kategorie SPORT: A, B, C, D, E, F, G, H - wg najniższego coefficjentu.

  -  w kategorii W (Wyczyn) - wg najwyższego konkurso-kilometrażu.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich hodowców i miłośników gołębi pocztowych wraz z rodzinami do wzięcia udziału w wystawie. Jest to doskonała okazja do promowania naszego stowarzyszenia i pięknego hobby, a także do poszerzania wiedzy o pokroju gołębia pocztowego. Ponadto takie spotkania dają możliwość nawiązywania nowych znajomości i wymiany doświadczeń hodowlano- lotowych.

Komitet Organizacyjny zwraca się z prośbą do Zarządów Oddziałów podległych       PZHGP Okręg Piła o umieszczenie komunikatu o wystawie okręgowej na oddziałowych stronach internetowych, a także rozpowszechnieniu informacji o jej organizacji wśród wszystkich Hodowców i znajomych.

 

 

Za  Komitet Organizacyjny:

 

           Sekretarz                            Prezes  Okręgu                  Przewodniczący

 

       Bartoszak Michał                Sołtysiak Zbigniew               Krych Roman

 

 

 


Wyniki Wspózawodnictwa lotowego Sezon 2017


Dodano 1 października 2017 o godz. 13:05

Wyniki Współzawodnictwa Lotowego

Oddział Wągrowiecko – Rogoziński 2017

Mistrzostwo Tradycyjne

Mistrz           JAROSZ          TADEUSZ            60   3635.02                                                         
I Vice mistrz    ŻUCHOWSKI       JAROSŁAW           60   3634.65                                                          
II Vice mistrz   JANKA ADRIAN    I MARIAN           60   3622.06                                                          
I   przodownik   JANKA           JERZY              58   3489.75                                                          
II przodownik    IGNACZAK        TOBIASZ            58   3445.04                                                         
III przodownik   PTAK            TOMASZ             57   3416.98                                                         
IV  przodownik   DUDA            ANDRZEJ            57   3390.43                                                         
V    przodownik  KOWALSKI WAWRZY I DARIUSZ          55   3235.73                                                          
VI   przodownik  PIKUŁA          KAROL              54   3150.03                                                          
VII przodownik   TOMKOWICZ DAMIA I MARCIN           52   3048.47                                                         
VIII przodownik  KOŚMIDER        ADAM               52   3015.79                                                          
IX  przodownik   KACZMAREK       ZDZISŁAW           52   2919.02                                                          
X    przodownik  MARKIEWICZ      JAN                48   2846.24                                                          
XI  przodownik   WIECZOREK       JAROSŁAW           50   2749.94                                                          
XII  przodownik  PLEWA           ŁUKASZ             45   2467.66                                                          XIII przodownik  MUCHA           MARIAN             44   2384.53                                                          
XIV  przodownik  PIJANOWSKI      SŁAWOMIR           43   2362.39                                                          
XV    przodownik MIELITZ         RAFAŁ              39   2322.90                                                          
XVI   przodownik PĘDZIŃSKI       K I Ł              36   2300.33                                                         
XVII  przodownik NOWICKI         KRZYSZTOF          44   2267.18                                                          
XVIII przodownik WOTA            RYSZARD            43   2248.37                                                          
IXX   przodownik MARCINIAK KASIA I ZBIGNIEW         42   2152.31                                                          
XX    przodownik SKIBIŃSKI       MAREK              38   2119.65          

 

Kategoria OPEN

  Mistrz             DUDA            ANDRZEJ            36    730.95                                                          
  I Vice mistrz      JAROSZ          TADEUSZ            36   1019.00                                                          
  II Vice mistrz     ŻUCHOWSKI       JAROSŁAW           36   1149.89                                                         
  I przodownik       JANKA ADRIAN    I MARIAN           36   1384.06                                                          
  III przodownik     IGNACZAK        TOBIASZ            36   1424.66                                                          
  VI przodownik      PIKUŁA          KAROL              36   1684.21                                                          
  V przodownik       KOWALSKI WAWRZY I DARIUSZ          36   1882.52                                                          
  VI przodownik      JANKA           JERZY              36   2298.49        

 

Ćhampion Oddziału

Pikuła Karol                 PL-0443-11-1776          11 knk.    670.76 pkt. samica

Janka Jerzy                  PL-0443-11-5907         10 knk.    661.63  pkt. samica

Żuchowski Jarosław  PL-0443-15-14513       10 knk.   642.83  pkt.  samiec

Kat A

Duda Andrzej             ceoff.     525.87

Ptak Tomasz               ceoff.  1300.32

Żuchowski Jarosław  coeff.  1412.38

Ignaczak Tobiasz       coeff.   1840.98

Lotnik

Duda Andrzej  PL-0443-14-11743  coeff 75.89

Duda Andrzej PL-0443-14-11726   ceoff. 97.63

 

Kat B

 

Jarosz Tadeusz     coeff. 555.80

Ignaczak Tobiasz  coeff. 655.53

Janka A i M           coeff. 959.54

 

 

 

Lotnik

 

Duda Andrzej Pl-0443-15-810            ceoff 61.20

Duda Andrzej PL-0443-15-722           coeff 72.30

Ignaczak Tobiasz PL-0443-15-9702   coeff. 94.46

 

Kat C

 

Ptak Tomasz                ceoff. 251.56

Żuchowski Jarosław   ceoff. 350,79

Duda Andrzej             ceoff. 425.69

Mielitz Rafał               coeff. 594,12

Kowalski W i D            coeff.  729,54

 

Lotnik

 

Kaczmarek Zdzisław  PL-0443-15-5758      ceoff  45.64

Mielitz Rafał                PL-0270-13-5619     ceoff. 47.07

Ptak Tomasz                PL-0443-14- 10543  ceoff 55.51

 

 

GMP

Jarosz Tadeusz            35 kon   1796.89 pkt.

Żuchowski Jarosław   35 kon   1787.13 pkt.

Ignaczak Tobiasz         33 kon  1661,80 pkt.

Janka M i A                   34kon 1645,78 pkt.

Ptak Tomasz                 33 kon  1471,84 pkt.

Janka Jerzy                   31 kon  1431,49 pkt.

Mielitz Rafał                 29 kon  1396,55 pkt.

Duda Andrzej                22 kon  1419,20 pkt.

 

 

Roczne

 

Jarosz Tadeusz           22 kon 1167,56 pkt.

Ignaczak Tobiasz        20 kon  975,46 pkt.

Kaczmarek Zdzisław  16 kon  869,673 pkt.

Jakubiak Jacek            13 kon  548,12 pkt.

Duda Andrzej             12 kon  479,45 pkt.

 

Lotniki

Jarosz Tadeusz    PL-0443-16-10236   8 kon    428.03 pkt.  samica

Ignaczak Tobiasz PL-0443-16-7445     7 kon   366.09 pkt.   samica

Kaczmarek Zdzisław PL-0443-16-9655 5 kon 289.14 pkt. samiec

 

Kategoria Maraton

 

Żuchowski Jarosław  ceoff. 372,48

Jarosz Tadeusz           ceoff. 389,20

Janka Jerzy                  ceoff  436,08

Pikuła Karol                 ceoff  461,82

 

Lotnik

Jarosz Tadeusz  PL-0443-14-5094   ceoff  37,86

 

Supermistrzostwo

 

Jarosz Tadeusz      36 kon. 1874,81 pkt.

Duda Andrzej        34 kon   1579,86 pkt.

Ignaczak Tobiasz  30 kon   1334,05 pkt.

Wieczorek W i Ł         20 kon  867,67 pkt.

Kaczmarek Zdzisław  20 kon  849,39 pkt.

 

Gołębie Młode

 

Mistrzostwo Tradycyjne

 

 WIECZOREK       JAROSŁAW          36   1125.00 
 PAWLACZYK       MAREK             34   1057.71  
 TOMKOWICZ DAMIA I MARCIN          34   1057.55  
 WIECZOREK WALDE I ŁUKASZ          33   1030.89  
 KAZMIERCZAK     JERZY             33   1029.18  
 SKIBIŃSKI       MAREK             29    907.90  
 GOROŃSKI        JACEK             28    880.22  
 NOWICKI         KRZYSZTOF         28    861.48  
 BŁĄDEK          RYSZARD           26    816.83  
 NOWAK           TOMASZ            25    767.11  
 DUDA            ANDRZEJ           22    687.00  
 KACZMAREK       ZDZISŁAW          20    605.32  
 KOWALSKI WAWRZY I DARIUSZ         19    574.56  
 KUPCZAK         PIOTR             19    571.20  
 ŁUCKI           TOMASZ            18    546.36  
 CYTLAK          ANDRZEJ           16    489.94  
 LENGAS PIOTR    I HENRYK          15    466.66  
 JAROSZ          TADEUSZ           15    460.87  
 MENDYK          JÓZEF             15    450.79  
 IGNACZAK        TOBIASZ           14    442.13  
 KOŁODYŃSKI      HENRYK            14    418.65  
 KONIECZKA       STANISŁAW         13    410.50  
 WIECZOREK ANDRZ & SZYMON          13    395.33  
 
Kategoria OPEN

 

 

   WIECZOREK       JAROSŁAW           35   1120.60  
   BŁĄDEK          RYSZARD            35   1115.39  
   WIECZOREK WALDE I ŁUKASZ           35   1112.49  
   KAZMIERCZAK     JERZY              35   1110.02  
   TOMKOWICZ DAMIA I MARCIN           35   1107.53  
   GOROŃSKI        JACEK              35   1099.43  
   KOWALSKI WAWRZY I DARIUSZ          35   1094.11  
 
Lotniki
 
 
1 TOMKOWICZ DAMIA I MARCIN        PL-0443-17-1286        5    158.494                                                                          
2 WIECZOREK WALDE I ŁUKASZ        PL-0443-17-530         5    157.895                                                                          
3 BŁĽDEK          RYSZARD         PL-0443-17-4           5    157.872   
 
 
Kategoria MP
 
Kaźmierczak Jerzy           23 knk  862.81 pkt.
Wieczorek Jarosław          22 knk  817.12 pkt.
Goroński Jacek              21 knk  790.24 pkt.
Pawlaczyk Marek             21 knk  772.96 pkt.
Tomkowicz Damian i Marcin   21 knk  749.75 pkt.
Wieczorek Waldek i Łukasz   19 knk  697.23 pkt.
Skibiński Marek             19 knk  683.44 pkt.
Nowicki Krzysztof           18 knk  650.02 pkt.
Duda Andrzej                16 knk  580.48 pkt.
Kowalski Wawrzyn i Dariusz  16 knk  574.91 pkt.        

 

 

Lotniki MP

Wieczorek Waldek i Łukasz Pl-0443-17-530  4 knk  123.87 pkt.

Wieczorek Jarosław  PL-0443-17-751             4 knk  123.06 pkt.

Kaźmierczak Jerzy  PL-0443-17-8653              4 knk  122.16 pkt.


Gardno 3


Dodano 16 września 2017 o godz. 09:30

Start gołębi z lotu finalowego Gardno 3 godz 9.00. Otwarcie zegarów godz 16.00. Dobry Lot


Poprzednia  Następna

Strona: 2 z 5